Angelicas resa inom Scania fortsätter

6 MAJ 2021

Angelica ser en stor fördel i att Scania jobbar med att tydliggöra utvecklingsvägar inom företaget. Det finns så otroligt många vägar inom företaget. Efter drygt tio år känner jag mig långt ifrån färdig.

När Angelica slutade gymnasiet fanns ingen tanke på att Scania skulle bli hennes framtida arbetsplats.

För tio år sedan hoppade Angelica på en resa som bara fortsätter

– Nu har det gått mer än tio år sedan jag började här och jag är inte klar än.

Angelica Hermansson har verkligen tagit chansen att utvecklas och visa sin kompetens i en traditionellt sett mansdominerad bransch. Hon är tacksam över det stöd hon hela tiden har känt för att kunna utvecklas.

– Jag ser en stor fördel i att Scania jobbar med att tydliggöra utvecklingsvägar inom företaget. Det finns så otroligt många vägar att ta. Efter drygt tio år känner jag mig långt ifrån färdig, säger Angelica.

Ditt råd till andra medarbetare som vill utvecklas?

– Ta kontakt med din närmaste chef och undersök vilka möjligheter som finns. Alla chefer som jag har haft har brunnit för att utveckla medarbetarna och kunna se till de egenskaper man har. Vi har också mycket interna utbildningar. Jag har gått en del av dessa, bland annat TL-utbildning*, konflikthantering och presentationsteknik inför stor grupp. Samtidigt lär vi oss av varandra, bland annat genom tvärfunktionellt arbete.

På gymnasiet gick Angelica Handelsprogrammet.

– Efter studenten kände jag inte för att läsa vidare, jag är mer en praktiker och sökte jobb på Scania. Min syster som jobbar här tipsade mig så på hösten 2010 fick jag börja som montör på Line 7 i Monteringen, berättar Angelica.

– Jag kände direkt att Scanias standardiserade arbetssätt och tydliga rutiner passade mig bra.

Angelica fick efter en tid prova på rollen som Teamleader (TL). Hon var sedan TL på Line 7 under ett år och därefter på Dörrline.

– Att få leda en arbetsgrupp var en ny och spännande utmaning, säger Angelica.

Efter att sedan ha varit föräldraledig kom hon tillbaka och fick medverka i det stora omställningsprojektet för NTG (New Truck Generation). Att ställa om hela produktionen till ett nytt hyttprogram innebar stora utmaningar för alla.

Projektarbetet blev en viktig ögonöppnare för Angelica.

– Det öppnade dörrar till nya kontakter och möjligheter att bredda min kompetens. Jag fick lära mig mycket nytt och utvecklades genom det. Genom att vi jobbade tvärfunktionellt krävdes ett samspel med många. Det gav inblick i andras yrkesroller och var värdefullt att få ta del av.

För Angelica väntade en ny resa efter semestern 2018. Hon kom till SPS-Office och blev ledare för förbättringsarbete i Monteringen.

– Vi gjorde övningar på alla liner i Monteringen för att uppnå effektiviseringar. Min uppgift var att coacha operatörer. Det var roligt att se hur andra utvecklades genom detta och att det gav resultat.

Från hösten 2018 tillträdde Angelica tjänsten som arbetsmiljökoordinator. Det var en stor utmaning, eftersom det tjänsten inte fanns tidigare i Oskarshamn och inga standarder att följa.

– Jag fick börja med att se på hur andra Scaniafabriker jobbar med detta, vilka mål ledningen har och fick stöd av våra arbetsmiljöingenjörer på Scaniahälsan.

Efter en föräldraledighet igen kom Angelica tillbaka efter semestern 2020. Rollen som arbetsmiljökoordinator innebar att stötta verksamheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet och jobba för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

– Vi har startat SHE-pulser inom samtliga områden. Fokusmöten där vi diskuterar säkerhet, hälsa och miljöfrågor. Vi tittar på risker, tillbud och olyckor, att vi har en tydlig struktur så att det inte händer igen om något har inträffat. Jag förmedlar också uppdateringar i Scanias arbetsmiljöhandbok till verksamheten och att vi följer lagefterlevnad.

Angelica bor tillsammans med sambo och två söner i Oskarshamn. Hela familjen trivs väldigt bra.

 

Angelicas resa fortsätter och idag arbetar hon som Gruppchef i Pressverkstaden.

 

*Teamleader-utbildning