Verktygsmakare

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Verktygsmakare är en yrkesgrupp som stöttar produktionen med underhåll och byggnation av pressverktyg och fixturer. 

I Presshallens maskinverkstad sker bland annat service, underhåll och ombyggnation av pressverktyg, ett arbete som utförs av verktygsmakare. Även viss tillverkning av pressverktyg och inkörning av nya verktyg förekommer. Dessutom finns ett behov av fixturer till olika verksamheter i företaget och även det arbetar man med.

 

Arbete som verktygsmakare kräver praktisk färdighet i svarvning, fräsning, slipning och svetsning. Förmåga att vara både noggrann och effektiv i sitt sätt att arbeta är också viktiga egenskaper. God samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt för att lösa problem krävs också. 

 

Verktygsmakare har ofta en industriteknisk gymnasieutbildning eller yrkeshögskoleutbildning med sig från början. Även erfarenheter av mekaniskt underhåll kan vara en väg in. De som vill gå vidare mot andra roller kan bland annat utvecklas mot produktionsteknik eller underhåll. 

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.