Teamleader

GYMNASIEUTBILDNING

De vanligaste vägarna om man vill utvecklas vidare från en verkstadsroll är att fördjupa sig inom teknik eller ledarskap. Ett första steg för att ta en ledarroll inom Scania är att bli teamleader i vår produktion.

En teamleader, TL,  är gruppchefens förlängda arm och ansvarar för en mindre grupp inom arbetslaget. TL arbetar med att utveckla gruppen, bland annat med avseende på träning, förbättringsarbete, positionsstandards och elementblad. TL sköter också introduktion av nya medarbetare, leder gruppens dagliga styrningsmöten och ansvarar för dialogen med motsatt skift.

 

Rollen som TL kräver att man är tydlig, har god förmåga att både lyssna till och kunna engagera andra människor. Initiativförmåga och flexibilitet är också viktiga för att kunna hantera de situationer som kan uppstå i den dagliga produktionen.

 

Scania erbjuder utbildning för de som utses till TL men om man vill gå vidare i ledarrollen krävs också att man uppfyller formella utbildningskrav som anges i de olika verkstädernas talangprogram. 

 

Möt våra medarbetare

Läs mer om hur det är att arbeta som teamleader och skyddsombud på Scania Oskarshamn