QA-tekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Quality Assurance, eller kortfattat, QA-tekniker hanterar kvalitetsavvikelser, både sådana som beror på fel från leverantörer och sådana som uppkommit på grund av konstruktionsfel eller monteringsrelaterade brister.

QA-tekniker arbetar både mot våra interna produktionsprocesser och mot leverantörer av komponenter. I arbetet ingår att fånga in, rapportera och övervaka avvikelser och arbeta med att ta fram och driva korrigerande åtgärder.

 

Det innebär en hel del tvärfunktionella kontakter, både inom och utanför företaget. Det ställer krav på god samarbetsförmåga och god förmåga att bygga relationer. Rollen ställer också krav på kunskaper i engelska eftersom många leverantörer är utländska. Man behöver också vara analytisk och ha förmåga att ta ansvar och fatta beslut. 

 

QA-tekniker har stor nytta av erfarenhet från produktionen och har ofta en teknikutbildning på gymnasial nivå med sig från början. QA-tekniker kan gå vidare mot andra roller inom kvalitetsområdet, mot produktteknik eller inom materialplanering.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.