Produktionsplanerare

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Scanias hyttfabrik i Oskarshamn är en komplex produktionsanläggning där hytterna ska byggas till unika individer enligt kundens önskemål. Produktionsplanerarna bidrar till att flödet fungerar.

Varje verkstad ansvarar för att deras produktion löper på som tänkt och att den koordineras med övriga verkstäder och där tar produktionsplanerarna ett stort ansvar.

 

I rollen som produktionsplanerare behöver man ha god kunskap om produktionsprocessen och kunna hantera de olika logistiksystem som Scania använder. God samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga är viktiga, även flexibilitet och problemlösningsförmåga är egenskaper som kommer till användning i det dagliga arbetet.

 

En produktionsplanerare har ofta erfarenhet från produktion/logistik och en gymnasial teknikutbildning underlättar förståelsen för helheten.

 

Produktionsplaneraren kan gå vidare mot andra roller inom logistik och planering men man behöver vara beredd på att studera vidare. 

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.