Logistiktekniker

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

En logistiktekniker stöttar logistikavdelningen med tekniska lösningar i produktionen.

Logistikteknikern ansvarar för olika typer av mindre tekniska installationer/projekt och bidrar med lösningar i tvärfunktionella förbättringsaktiviteter. Även åtgärder för effektivare produktionsflöden eller utveckling av förpackningar och emballage är områden som logistikteknikern arbetar med.

 

Eftersom en stor del av arbetet går ut på att samverka med andra är det viktigt att vara kommunikativ och driven. Man behöver kunna hantera flera parallella uppdrag och kunna ta självständiga beslut. Kunskaper i CAD/Laycad och Scanias projektmodell är också viktiga, likaså ett teknikintresse och problemlösningsförmåga.

 

En logistiktekniker har ofta en teknisk gymnasieutbildning i botten. Man kan också ha erfarenhet från produktion/logistik som man kompletterat med eftergymnasial utbildning i produktionsteknik eller logistik.

 

Logistikteknikern kan antingen gå vidare mot andra produktionsteknikroller eller projektledare. Förståelsen för produktionsflöden gör också att man kan gå mot logistikutveckling eller planering.

 

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.