Lineskötare

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

Inom de olika verkstäderna finns roller som lineskötare. Uppgifterna varierar beroende på verksamhet men generellt så innebär rollen att jobba med den tekniska tillgängligheten på maskinutrustningen i samverkan med underhålls- och teknikfunktionerna.

Rollen som lineskötare innebär olika typer av problemlösning och samverkan med andra. Kunskaper från produktionen och ett intresse för teknik och processer är också viktiga delar eftersom man blir en länk mellan produktionen och underhåll/teknik. God kommunikativ förmåga och flexibilitet är andra viktiga egenskaper.

 

De flesta som börjar som lineskötare har tidigare arbetat i produktionen. Om man bygger på sina kunskaper med en eftergymnasial utbildning inom exempelvis produktionsteknik så har man flera olika utvecklingsmöjligheter mot linjetekniker eller roller inom underhåll exempelvis.

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.