Karriärvägar för dig som genomgått gymnasieutbildning utan teknisk inriktning*

Om du har gått en gymnasieutbildning utan teknisk inriktning* finns det fortfarande möjlighet att arbeta på Scania i Oskarshamn.

Skillnaden är att bredden på yrken du kan söka inte är lika stor som om du har en teknisk gymnasieutbildning i botten. Om du dessutom vill gå vidare i din yrkeskarriär hos oss så kan du behöva vara beredd på att studera vidare i någon form för att tillgodogöra dig de tekniska kunskaper som krävs.

GYMNASIEUTBILDNING UTAN TEKNISK INRIKTNING*

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.