Underhållsingenjör

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

En underhållsingenjör arbetar precis som underhållsteknikern med avhjälpande och förebyggande underhåll och felsökning men man gör det i ett lite bredare perspektiv.

Till skillnad från underhållsteknikern som mest arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll på ett mer begränsat avsnitt så leder och samordnar underhållsingenjören ofta ett större utrednings- och analysarbete där man är flera som samverkar kring ett problem.

 

Underhållsingenjören behöver därför, förutom god teknisk kunskap om maskinparken där den är verksam även vara analytisk och ha god samarbetsförmåga. God förståelse för olika typer av underhållsstrategier är också viktig. Även ledaregenskaper är av betydelse eftersom man ofta håller ihop samverkansgrupper.

 

Underhållsingenjören har ofta arbetat som underhållstekniker innan och har en gedigen bakgrund inom el/automation eller mekanik. Med erfarenhet från rollen som underhållsingenjör finns flera olika möjligheter att gå vidare mot andra roller inom underhållsområdet, exempelvis som planerare, beredare eller maskinanskaffare. Vanan att hålla samman åtgärder gör att man också kan gå mot projektledning.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.