Projektledare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Projektledare arbetar med att hålla ihop genomförandet av större åtgärder i Scanias verkstäder.

I arbetet ingår att samordna en tvärfunktionell arbetsgrupp och ansvara för att alla delar av projektet genomförs framgångsrikt gällande bland annat förstudie, installation, budget och tidplan. Projektledaren använder Scanias projektmodell PEIP som stöd i detta arbete. En projektledare bedriver ofta flera parallella projekt av olika storlek samtidigt.

 

Precis som titeln säger så krävs det goda ledaregenskaper i arbetet. Ett projekt involverar ofta många människor och har tydliga ramar för tid och kostnad som ska hållas. Man behöver också vara kommunikativ och trivas med att ta ett stort ansvar. God teknisk kunskap och kännedom om Scanias produktionsprocess är viktiga delar.

 

Projektledare på Scania har ofta arbetat i andra interna roller tidigare, exempelvis inom linesteknik eller så kommer man utifrån med erfarenhet av projektledning sedan tidigare. Utbildningsmässigt bör man ha en högskoleutbildning eller YH-utbildning inom produktionsteknik.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.