Planerare/beredare inom underhåll

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

I denna typ av roller har man ofta en gedigen bakgrund inom underhållsområdet och tidigare erfarenheter från arbete som underhållstekniker eller underhållsingenjör.  

Inom underhållsområdet finns förutom traditionella tekniker- och ingenjörsroller även tjänster av administrativ karaktär som går ut på att bland annat koordinera insatser och säkerställa dokumentation och reservdelar. I dessa roller ser man till att förutsättningarna runt själva underhållsarbetet finns på plats. Man kan också ingå i eller stötta en projektorganisation i underhållsfrågor.

 

Kännedom om maskinparken är av betydelse eftersom man ska planera arbeten och beställa reservdelar. Kunskap om underhållsstrategier och förmåga att hantera snabba förändringar är också viktiga. God samarbetsförmåga, analytisk kunskap och god struktur är viktiga egenskaper.

 

Tidigare erfarenhet från underhållsarbete är viktig för att kunna ta denna roll. Projektledare är också en möjlig väg in i yrket - men också en möjlig väg vidare. Fördjupning mot specialist är också tänkbar.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.