Maskinanskaffare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

Maskinanskaffaren är en roll som ligger nära underhållsingenjören men är mer specifikt inriktad mot olika typer av projekt.

Maskinanskaffaren ingår som underhållsrepresentant i projekt och det innebär att delta hela vägen från förstudie till leverans och bevaka att underhållsaspekter tas omhand i alla skeden av projektet.

 

Maskinanskaffaren har god kunskap om underhållsstrategier och operativt underhållsarbete. Man behöver också ha god samarbetsförmåga och vara kommunikativ och pedagogisk så att underhållsaspekterna lyfts upp på rätt sätt i projektet.

 

Den som tar denna roll har oftast en längre bakgrund inom underhållsområdet. Det kan också vara ett plus att ha erfarenhet från projektledning eller linjeteknik för att även förstå produktionsaspekter och kunna jämka ihop olika intressen.

 

För denna roll ligger det nära tillhands att gå mot projektledning, underhållsberedning eller fördjupa sig mot specialist.

* Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.