Logistikutvecklare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING

En omfattande verksamhet som Scania i Oskarshamn är beroende av ett väl utbyggt flöde av material och komponenter för att fungera. Logistikutvecklaren bidrar till att flödet upprätthålls och förbättras.

En logistikutvecklare arbetar med flödesförändringar som beror på att nya produkter introduceras eller att processer förändras. Logistikutvecklaren kan sägas vara en projektledare inom logistikområdet som har det övergripande ansvaret att planera och leda förändringar och utveckla nya arbetssätt. Även förstudier av ny teknik kan ingå i uppdraget.

 

Kunskaper i matematik och god problemlösningsförmåga är viktiga för att klara uppdraget. Samarbetsförmåga, ledaregenskaper och kommunikativ förmåga behövs för att kunna driva projekt. Kunskap om Scanias projektledningsprocess och goda kunskaper i engelska efterfrågas också.

 

Logistikutvecklaren har en högskoleutbildning inom logistik eller industriell ekonomi, gärna med tidigare erfarenhet av projektledning. Alltså kan man både rekryteras externt eller exempelvis ha arbetat som logistiktekniker tidigare.

 

Tänkbara framtida utvecklingssteg för en logistikutvecklare är att bli specialist inom ett relevant ämnesområde eller att gå mot chefstjänst.