Materialplanerare

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING MED/UTAN TEKNISK INRIKTNING

En materialplanerare arbetar med att säkra flödet av artiklar från externa leverantörer till Scania. Genom att planera och styra flödet så bidrar materialplaneraren till att säkra produktionen och undvika störningar.

Materialplaneraren behöver arbeta över hela fältet, både internt inom Scania Oskarshamn, centralt mot övriga Scania och externt ut mot leverantörer för att snabbt kunna agera om det finns risker.

 

Det ställer krav på god kommunikativ förmåga och att vara handlingskraftig, strukturerad och noggrann. Man behöver också kunna jobba med flera olika frågor samtidigt utan att tappa överblicken. Goda språkkunskaper är också viktigt då många leverantörer finns i andra länder. 

 

En materialplanerare har ofta en högskoleutbildning i logistik eller industriell ekonomi i bakgrunden. Man kan även komma in via långvarig erfarenhet från produktionen eftersom kunskap om interna processer i kombination med de personliga egenskaper som nämnts ovan är meriterande. Vill man utvecklas mot andra håll ligger andra tjänster inom logistik och ekonomi nära tillhands.

Möjliga karriärvägar för Materialplanerare

Beroende på utbildningsbakgrund har en materialplanerare möjligheter att utvecklas mot övriga logistikområden eller mot ekonomi. Läs mer om dessa roller och tillhörande krav nedan.