Utbildningsnivå

Olika typer av yrken ställer olika krav på utbildning, både gällande ämnesinriktning och nivå. Här försöker vi ge dig en generell uppfattning om vilka typer av yrken som är aktuella utifrån den typ av utbildning du själv skaffat dig.

 

I vissa fall kan dina tidigare yrkeserfarenheter motsvara de formella krav som finns och det anges i så fall på de interna eller externa annonser vi lägger ut. Utöver formella krav läggs också stor vikt vid personliga förmågor och det kan du se i de beskrivningar av olika yrken som finns på den här sajten.

Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.
Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.