Roller inom underhåll

Underhållet på Scania i Oskarshamn ligger under en fristående organisation som kallas SIM, Scania Industrial Maintenance. Där finns ett stort antal roller och här beskrivs några av de huvudsakliga.

Underhållet av vår produktionsutrustning och våra fastigheter är en viktig funktion för att säkerställa den dagliga produktionen. Underhåll arbetar både avhjälpande, alltså att åtgärda fel som uppstått och förebyggande, att jobba för att fel inte ska uppstå överhuvudtaget.

Underhåll är också en viktig part i investeringsprojekt eftersom de har god kunskap om bland annat maskiner och elutrustning. Även i det dagliga arbetet ingår underhåll i tvärfunktionella arbetsgrupper och bidrar med sin kunskap.

 

Nedan ser du beskrivningar på några av de vanligaste rollerna inom underhåll och vilken utbildningsnivå som efterfrågas för respektive roll.

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING INOM TEKNIK*

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik. Eftergymnasial utbildning inom teknik avser utbildning inom exempelvis maskin, automation, teknik, energi och el eller IT på yrkeshögskola eller högskola/universitet.