Roller inom logistikteknik och planering

Utan en väl utbyggd logistik skulle Scanias produktion snart stå stilla. Det gemensamma målet för alla roller inom logistikavdelningen är att alla materialflöden ska fungera utan störningar.

Oavsett om du är truckförare, kittar material i verkstaden, planerar materialförsörjning eller jobbar med tekniska lösningar för interntransporter så bidrar du till att produktionen löper på som planerat. Variationen på roller inom logistik är stor. På den här sidan kan du läsa om tekniker- och planerarroller på vår logistikavdelning.

 

Under Verkstadspersonal kan du läsa om övriga roller inom logistik.

 

Nedan ser du de vanligast förekommande rollerna och vilka utbildningsnivåer som efterfrågas för respektive roll.

GYMNASIEUTBILDNING INOM TEKNIK*

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING MED/UTAN TEKNIK

* Med teknisk inriktning avser vi gymnasieprogram så som El och Energi, Industritekniska, Naturvetenskap eller Teknik.