Jämställdhet, inkludering och mångfald

För Scania är jämställdhet, inkludering och mångfald en strategisk nödvändighet. Genom att ha medarbetare med bredast möjliga kompetens, kunskap, bakgrund och erfarenhet säkerställer vi att vi har rätt personer och tillsammans med en inkluderande företagskultur driver vår verksamhet framåt.

Skill Capture

Skill Capture är Scanias ramverk för att utveckla mångfald, jämställdhet och inkluderingsmetoder och implementera dem i vår dagliga verksamhet. Läs mer om Scanias arbete med Skill Capture på vår globala koncernsida.