Uppgifter som vi behandlar

Vilka personliga uppgifter vi samlar in beror på hur din relation med Scania ser ut. På flikarna nedan kan du få tillgång till detaljerad information om vilka personliga uppgifter vi samlar in för olika ändamål.

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM KUND?

När du representerar ditt företag måste vi behandla dina personuppgifter för de syften som anges nedan.

Om du är enskild näringsidkare blir alla data som vi behandlar för ditt företag personliga.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund


För att skapa en databas med potentiella kunder, till exempel med hjälp av data från tredje parter
 

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse

För att lämna en offert

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Legitimt intresse

För att leverera i enlighet med avtal

 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi också finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 

Avtalsförpliktelse

Att tillhandahålla tjänster och support samt följa upp avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Avtalsförpliktelse

För att informera dig om uppdateringar, produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Yrke
 • Marknadsplats
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position och drifttimmar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, kvalitetsförbättra och utveckla produkter, tjänster och vår organisation 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Det av Scania tilldelade registreringsnumret
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Systemloggar från våra IT-system
 • Svar på enkätfrågor 

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Köp och transaktioner
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system
 • Personens position, signatur

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Geografisk position
 • Prestandadata från fordon, trailrar, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM FÖRARE/OPERATÖR?

 

Du kör ett Scaniafordon eller använder en maskin med en Scaniakomponent

 

Vi samlar in olika typer av driftdata från fordonet, motorn, släp, påbyggnader och andra produkter, till exempel information om bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geografiska position och felkoder. Alla dessa uppgifter blir personuppgifter när vi kan identifiera vem som kör fordonet eller maskinen.

Vi behandlar bland annat dessa uppgifter i syfte att

 • kunna leverera de tjänster kunden begär. Mer information om vår databehandling finns i respektive tjänstbeskrivningar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • uppfylla avtalsförpliktelser 
 • forska om, analysera, kvalitetsförbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation
 • uppfylla rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter
 • informera dig om relevanta uppdateringar.

 

De uppgifter vi samlar in kan ha tillhandahållits av din arbetsgivare, samlats in från fordon, trailrar, påbyggnader eller andra produkter. Den kan även ha skapats i de av våra IT-system du använder. 

 

DU DELTAR I EN FÖRARTÄVLING ANORDNAD AV SCANIA

 

Om du väljer att delta i en förartävling som Scania anordnar behöver vi samla in vissa uppgifter om dig – exempelvis namn och kontaktinformation – för att kunna bearbeta din anmälan och din medverkan i tävlingen. Dessa personliga uppgifter tillhandahålls av dig.

 

DU RÅKAR UT FÖR ETT NÖDLÄGE UTE PÅ VÄGEN OCH RINGER SCANIA ASSISTANCE

 

Om du hamnar i ett nödläge ute på vägen och väljer att kontakta oss för att få hjälp måste vi behandla dina personuppgifter för att identifiera dig, förstå din situation, ge hjälp samt kontakta dig i syfte att ge kontinuerlig information om ditt assistansärende.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att uppfylla våra avtalsförpliktelser som att:

 • leverera de tjänster som kunden/din arbetsgivare efterfrågar
 • på begäran leverera underhållningstjänster för fordon
 • göra fjärrdiagnoser samt reparations- och underhållsplanering
 • ge support
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att följa upp kundens avtalsförpliktelser

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att behandla din medverkan i våra förartävlingar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Din ålder
 • Ditt önskade språk
 • Din arbetsgivares företagsnamn
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder

Samtycke

För att ge assistans i nödsituationer ute på vägen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Registreringsnummer (registreringsskylt)
 • Beskrivning av nödläget, inklusive beskrivning av eventuella fysiska skador och behov av medicinsk assistans
 • Geografisk position
 • Fordonsdata för fjärrdiagnos
 • Inspelningar av ljud- eller videosamtal

Legitimt intresse

För att genomföra korrigeringsåtgärder

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress och transaktioner
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse eller avtalsförpliktelse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder
 • Ärenden som rör assistans i nödsituationer
 • Svar på enkätfrågor 
 • Geografisk plats
 • Systemloggar från våra IT-system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Leveransadress
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder samt systemloggar från våra IT-system

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse 

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder 
 • Geografisk position

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att följa upp våra resultat och hur nöjd du är med våra produkter och tjänster, däribland din medverkan i enkäter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Kontaktpreferenser
 • Köp och transaktioner
 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växlingar, batterianvändning, motordata och felkoder, IP-adress, operativsystem, enhetstyp, appnamn och version, webbläsarens namn och version, och dina svar på enkätfrågor. 

Legitimt intresse

För att kunna skapa en offert till kunden/din arbetsgivare

 • Körbeteende, till exempel körmönster, geografisk position, drifttimmar och preferensinställningar
 • Identifikationsuppgifter, till exempel identifieringsnummer för fordon, släp, påbyggnader och motorer samt förar-id, IP-nummer, MAC-adress, IT-system och användar-ID
 • Prestandadata från fordon, släpfordon, påbyggnader, motorer och andra produkter, till exempel information om fordonskomponenter, bränsleförbrukning, bromsanvändning, växling och batterianvändning.

Legitimt intresse

För att övervaka fordonssäkerheten, identifiera attacker och brott mot säkerheten och kunna vidta åtgärder.
 • Fordonsidentifierare och elektronisk styrenhetsidentifierare 
Lagstadgade skyldigheter

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM ANSTÄLLD?

 

I sin roll som arbetsgivare behandlar Scania personuppgifter om personer vi vill attrahera, arbetssökande, anställda medarbetare, konsulter och tidigare anställda.  

 

När du söker en tjänst hos Scania ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan och, om du blir anställd, förbereda ditt anställningsavtal.

 

Under din anställning hos Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera din anställning
 • fullfölja våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare
 • uppfylla vårt legitima intresse att kunna göra följande:
              o    styra, planera och utvärdera arbetet
              o    skydda företagets medarbetare och tillgångar
              o    kontakta och informera anställda
              o    vara transparenta för ägare och allmänheten

 

När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd personliga uppgifter som krävs för att fullfölja våra rättsliga förpliktelser, till exempel personlig information som visar din anställningsperiod. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter och hur länge?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

Employer branding (till exempel för att kontakta personer med färdigheter och kompetenser som är attraktiva för Scania genom att skicka information om evenemang och karriärmöjligheter, anordna tävlingar och praktikprogram och skapa målgruppsprofiler.)

 

Alla personuppgifter sparas till slutet av evenemanget. Personuppgifter som behövs för kontakt för ytterligare inbjudningar eller undersökningar kommer att sparas i maximalt 4 år. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer)
 • Tidigare relation till Scania (till exempel sommarjobb, praktik och tidigare anställningar)
 • Information om utbildningar (till exempel utbildningens och skolans/universitetets namn)
 • Anställningsuppgifter för praktik (till exempel start- och slutdatum, sko- och klädstorlek, avtalstyp, typ av arbetsuppgifter, lön, anställningsnummer, avdelning och chef)
 • Allergier
 • Enkätdata (till exempel utbildningsnivå, befattning, ålder, kön, intressen, namn och e-postadress) 

Samtycke eller

legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

Rekrytering

 

Personuppgifter för rekrytering sparas så länge som dessa behövs för att uppfylla den nationella arbetslagstiftningen. Personuppgifter som behövs för att skapa anställningsavtal sparas tills anställningen upphör. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och hemadress)
 • Information om utbildningar (till exempel utbildningens och skolans namn samt betyg)
 • Kompetenser, erfarenheter och färdigheter (till exempel yrke och tidigare arbeten, referenser, rekommendationer och prestationstester)
 • Bakgrundskontroll (data samlas in om den slutliga kandidaten för en specifik position)

Legitimt intresse eller

samtycke eller

lagstadgade skyldigheter

Personal- och löneadministration

 

Personaluppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla nationell lagstiftning. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Finansiell information (till exempel lön, skatt, utlägg och tidrapporter)
 • Ledigheter och arbetstider (till exempel semester, övertid, skifttimmar, sjukskrivningar, erbjudanden om förskottssemester och semesterrätt)

Avtalsförpliktelser eller lagstadgade skyldigheter

Hantering av resor

 

Personuppgifter sparas tills utgiften har ersatts och så länge det behövs för att uppfylla nationell lagstiftning. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer)
 • Personnummer
 • Organisationsinformation (till exempel avdelning och kostnadsställe)
 • Personnummer
 • Språk
 • Nationalitet
 • Allergier
 • Reseinformation (till exempel resans start och destination)
Legitimt intresse

Uppfylla lagstadgade skyldigheter (till exempel rapportering till myndigheter och visselblåsning) att följa kollektivavtal (till exempel betala avtalsenliga försäkringar och pensioner) och att svara på förfrågningar från institutioner som banker och försäkringsbolag.

 

Personuppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla nationell lagstiftning.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Anställningsuppgifter (till exempel start- och slutdatum, och företag)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum 
 • Licensregistrering
 • Finansiell information (till exempel lön, skatt, utlägg, tidrapporter, bankkontonummer)
 • Arbetstider och ledigheter
 • Medlemskap i fackförbund (för att följa kollektivavtalet, uppgifter samlas in vid behov)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Kameraövervakning och bilder
 • Personens position, signatur

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse 

Arbetsmiljö (till exempel genomföra lagstadgade medicinska undersökningar, dokumentera incidenter och händelser, och dokumentera arbetsmiljön) och rehabilitering.

 

Personuppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla nationell lagstiftning.

 • Kontakt- och anställningsuppgifter (till exempel namn, kontaktinformation och anställningsnummer)
 • Organisationsdata (till exempel avdelning, namn och kontaktuppgifter till chefen)
 • Hälsodata (till exempel data om exponering för farliga ämnen, hälsostatus och prognos för hälsostatus)
 • Incidenter och händelsedata (till exempel var och när samt beskrivningar och konsekvenser av händelsen)
 • Rehabiliteringsdata (till exempel åtgärder som möjliggör återgång till arbete samt prestationsutvärderingar)
Lagstadgade skyldigheter

Planera och följa upp (till exempel planering av personalstyrkan, kompetensinventering, successionsplanering, konsultuppföljning) samt skapa statistik och analyser för att förbättra och utveckla organisationen, processer och IT-system.

 

Personuppgifter sparas tills anställningen upphör och i ytterligare högst 10 år. Personaluppgifter har behövt sparas på grund av nationell lagstiftning och så länge som behövs på grund av lagstiftningen. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, anställningsperiod och start- och slutdatum)
 • Organisationsrelaterad information (arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef o.s.v.)
 • Prestationsutvärderingar
 • Utbildnings- och kompetensinformation (till exempel olika typer av utbildningar, yrkeserfarenhet och kompetensområden)
 • Prestations- och beteendedata
 • Ledigheter och arbetstider (till exempel semester, föräldraledighet, skiftarbete och övertid)
 • Personuppgifter i system som ska uppdateras, förbättras eller bytas ut

Legitimt intresse eller lagstadgade skyldigheter

Utbildning och utveckling (till exempel kompetensutveckling, planering och utveckling, Cross Talent-team samt olika typer av utbildningar)

 

Personuppgifter om utbildning och praktik sparas tills anställningen upphör. Personuppgifter om arbetsinsatser och utveckling sparas i max 3 år. 

 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer och historik vid Scania)
 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer)
 • Utbildnings- och kompetensinformation (till exempel olika typer av utbildningar och kompetensområden)
 • Yrkeserfarenheter
 • Prestationsinformation
 • Utvecklingsplaner

Legitimt intresse eller

lagstadgade skyldigheter

Utlandsvistelse

 

Personuppgifter sparas upp till 10 år efter uppdragets slut.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Anställningsuppgifter (till exempel befattningens start- och slutdatum)
 • Organisationsrelaterad information (till exempel hem- och värdorganisation, chefens namn och kostnadsställe)
 • Finansiell information (till exempel lön, skatt, utlägg, tidrapporter, bankkontonummer)
 • Kompetenser och yrkeserfarenheter
 • Information om familjen (till exempel familjemedlemmar och deras medborgarskap samt födelsedatum)
Avtalsförpliktelse

För att bevilja åtkomst till våra IT-system och uppdatera, förbättra och/eller byta ut våra system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress) 
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer och användar-ID)
 • Användarinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För säkerhet vid nödsituationer

 

Personuppgifter sparas tills anställningen upphör.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress) 
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer)
 • Organisationsdata (till exempel chefens namn, avdelning och arbetsplats)
 • Namn på och kontaktinformation till kontaktpersonen för nödsituationer
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum 

Legitima intressen eller skydd av dina angelägna intressen

För att skydda våra anställda och företagets tillgångar

 

Personuppgifter sparas i max. 2 år. Personuppgifter från övervakningskameror sparas i max. 30 dagar. 

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, användar-ID, foton)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem 
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster 
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Rapporter om tjänstefel

Legitimt intresse

Extern överföring av personuppgifter för att identifiera dig som Scaniaanställd och göra det möjligt för dig att utföra dina arbetsuppgifter.

 

Personuppgifter sparas tills anställningen upphör.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer och användar-ID)
 • Licensregistrering
 • Personuppgifter på kontrakt
 • Bilder och film

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer och användar-ID)
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Organisationsrelaterad information (arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef o.s.v.)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster

Legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar.   

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod

 • De bidragande parternas kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 

Avtalsförpliktelse

Uppsägning av anställning

 

Personuppgifter sparas tills anställningen upphör och så länge det behövs för att uppfylla nationell arbetslagstiftning. 

 • Anställningstid
 • Ålder
 • Kompetens
 • Meddelande om uppsägning av anställning
 • Orsak till uppsägning (till exempel rapporter om tjänstefel, rehabiliteringsdata, prestationsutvärderingar, arbetsrättsliga åtgärder, handlingsplaner, kompetenser och färdigheter)
 • Erbjudande om omplacering
 • Överenskommelse om uppsägning
 • Lönegrad
Lagstadgade skyldigheter

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM AFFÄRSPARTNER/LEVERANTÖR?

 

Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet till dig, hantera avtalet och ge dig tillgång till relevanta IT-system.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera ett förslag från dig eller din arbetsgivare eller för att utvärdera en ny affärspartner, inklusive bakgrundskontroller i båda fallen

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, adress och telefonnummer till företaget)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg och priser
 • Bakgrundsinformation (till exempel om personliga eller yrkesmässiga förhållanden och egenskaper, finansiella data, kopplingar till myndighetsanställda och – om det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning – utdrag ur belastningsregistret)

Legitimt intresse

För att ingå kontrakt med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress och telefonnummer, företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar

Avtalsförpliktelse eller legitimt intresse

För att ge dig tillgång till våra IT-system

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress) 
 • Användar-ID
 • Språkinställningar i system
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

Extern överföring av personuppgifter för att identifiera dig som affärspartner/leverantör till Scania

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Anställningsuppgifter (till exempel anställningsnummer, användar-ID, foton)

Legitimt intresse

För att kommunicera med dig eller din arbetsgivare

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Om du är enskild näringsidkare behandlar vi även finansiella uppgifter, till exempel kreditbetyg, bankkonton och betalningar
 • Loggar över användningen av våra system

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Finansiella uppgifter som kreditbetyg, bankkonton och betalningar samt avtalsrelaterad information som kontraktsnummer, ordernummer och fakturor
 • Medborgarskap
 • Födelsedatum
 • Licensregistrering
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Personens position, signatur

Rättsliga förpliktelser eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärd information och relevanta uppdateringar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

För att efterleva licenser för program baserade på öppen källkod 

 • De bidragande parternas kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)

Avtalsförpliktelse

VILKA PERSONLIGA UPPGIFTER BEHANDLAR SCANIA OM DIG SOM BESÖKARE?

 

När du besöker våra lokaler och evenemang behandlar vi personliga uppgifter om dig för att fullfölja syftet med ditt besök och se till att besöket blir lyckat och säkert. Här ingår kontaktuppgifter och körkortsnummer samt önskemål om mat och information om eventuella medresenärer.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter och hur länge?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att fullfölja syftet med ditt besök hos Scania

 

Personuppgifter sparas i 5 år efter avslutat besök.

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Önskemål gällande mat
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att skydda våra besökare och företagets tillgångar

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Användarloggar från IT-system och entrésystem
 • IT-loggar från program och nätverkstjänster
 • Kameraövervakning
 • Rapporter om säkerhetsincidenter
 • Hälsodata

Legitimt intresse

För att analysera, förbättra och utveckla befintliga och nya produkter och tjänster samt vår organisation

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Legitimt intresse

För att uppfylla och följa upp rättsliga förpliktelser och legitima juridiska förfrågningar från rättsväsendet och andra myndigheter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Information om medresenärer (till exempel namn, e-post, telefonnummer, adress, ålder)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk
 • Information om resa och boende
 • Körkortsinformation
 • Uppgifter om värd

Lagstadgade skyldigheter eller legitimt intresse

För att kunna tillhandahålla begärda uppgifter, tjänster och uppdateringar, inklusive webbsändningar och årsrapporter

 • Kontaktinformation (till exempel namn, e-post, telefonnummer och adress)
 • Organisationsuppgifter (till exempel företagsnamn, land, företagsadress, telefonnummer och företagets organisationsnummer)
 • Språk

Legitimt intresse/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land 

För att kunna tillhandahålla riktad information och kampanjer

  IP-adress

  Geografisk position

  Typ och version av webbläsare

  Operativsystem

  Datum och tid för ditt besök

  URL för hänvisningswebbplatsen

  Webbläsarens landsinställning

Legitimt intresse eller samtycke/regleras av marknadsföringslagarna i respektive land

När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobil enhet eller en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din webbupplevelse. Vi använder ett begränsat antal cookies som hjälper oss att förstå hur du använder våra webbplatser. Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att utvärdera användningen av vår webbplats och förbättra den

 • IP-adress
 • Webbläsarinställningar
 • Typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
 • Intresseområden 

Legitimt intresse

För att förbättra din surfupplevelse

 • IP-adress
 • Geografisk position
 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem
 • Datum och tid för ditt besök
 • URL för hänvisningswebbplatsen
 • Webbläsarens landsinställning 

Legitimt intresse

Vilka personuppgifter behandlar Scania om dig som medlem av allmänheten?

 

Scania utvecklar system för att hjälpa förarna samt för att kunna göra fordonen självkörande utan en förare på plats. Som ett led i utvecklingsarbetet är våra fordon utrustade med sensorer i form av bland annat kameror som kan råka fånga en bild av dig eller din registreringsskylt när du passerar. Data som samlas in av dessa sensorer kommer inte att användas för att spåra eller identifiera dig som individ utan endast bearbetas för de ändamål som anges nedan.

Varför behandlar vi dina personliga uppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Rättslig grund

För att varna föraren, undvika olyckor och öka trafiksäkerheten

 • Videoinspelningar av miljön längs de vägar där våra fordon kör. Det omfattar andra fordon, fotgängare samt alla och allt i omgivningarna tillräckligt nära fordonen
 • Geografisk position
 • Registreringsskylt

Legitimt intresse

Att utveckla och verifiera programvaror för självkörande fordon

 • Videoinspelningar av miljön längs de vägar där våra fordon kör. Det omfattar andra fordon, fotgängare samt alla och allt i omgivningarna tillräckligt nära fordonet
 • Geografisk position
 • Registreringsskylt

Legitimt intresse