Våra värderingar

The scania way

Vårt värdeskapande underbyggs av vår företagskultur, som vi kallar The Scania Way.

 

Denna kultur är djupt rotad i vår verksamhet och bygger på sex kärnvärden som speglar vårt sätt att tänka och vägleder våra dagliga handlingar och beslutsfattande. De stödjer oss i att skapa värde för våra intressenter och i slutändan i vårt mål att vara ledaren i skiftet mot ett hållbart transportsystem.

 

Våra kärnvärden ligger till grund för allt vi gör på Scania. De har varit fast förankrade och integrerade i Scanias verksamhet i generationer.

Våra kärnvärden speglar och förkroppsligar vårt tänkande, vårt sätt att utföra arbetet och hur vi förhåller oss till varandra och till andra vi möter utanför företaget – kunder, leverantörer, partners och samhället i stort.

 

Kärnvärdena styr vårt agerande, stödjer oss i att skapa värde för företagets intressenter och i slutändan i målet att vara ledande i omställningen mot ett hållbart transportsystem. Vi måste arbeta närmare varandra, anamma olika perspektiv och hitta nya sätt att samarbeta inom och mellan våra traditionella organisationer.

 

Utifrån kärnvärdena och huvudprinciperna utgör ledningssystemet (vårt gemensamma arbetssätt) tillsammans med tankemodellen (vårt gemensamma sätt att tänka) grunden för vår företagskultur - The Scania Way.

Våra kärnvärden

Kunden först

Vi är bara framgångsrika när våra kunder är framgångsrika.

Genom att förstå våra kunders verksamhet tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar som gör dem till vinnare i ett hållbart transportsystem.

 

Kundernas verksamhet och effektivitet är i centrum i vår värdekedja; från FoU, inköp och produktion till försäljning, leverans och finansiering av fordon, motorer och tjänster.

Respekt för individen

Vi behandlar andra som vi vill bli behandlade.

Vi lyssnar och förstår. Från förare av våra fordon till alla våra anställda och samhället i stort, individen står i centrum för allt vi gör. Att omfamna mångfald och inkludering är grundläggande aspekter av detta värde eftersom vi står starkare tillsammans. Skillnader i, perspektiv och erfarenhet är avgörande för varje aspekt av Scania Way. Vi strävar därför efter att utnyttja varje individs kunskap, förmåga och ambition för att ständigt förbättra det vi gör och hur vi gör det.

Eliminering av slöseri

Med ett starkt fokus på ständiga förbättringar i hela vår organisation säkerställer vi säker och högkvalitativ produktion inom alla områden.

 

Avvikelser från mål och standarder hjälper oss att identifiera och eliminera avfall. I allt vi gör, internt såväl som externt, strävar vi efter att optimera vårt flöde och resurseffektivitet samtidigt som vi minimerar vårt miljöavtryck.

Beslutsamhet

Vi är dedikerade hela vägen och motiverade att nå längre än nästa nivå. Vi är stolta över att möta utmaningar med innovativa lösningar och lär oss alltid av våra erfarenheter. Att vara medveten om detaljer, samtidigt som man förstår helheten, skapar värde för oss och våra kunder.

Laganda

För att vara nummer ett i vår bransch går vi samman och arbetar öppet över gränserna, mot ett gemensamt mål. Vi ser olikheter och mångfald som möjligheter och vi utmanar varandra att bli bättre. En delad känsla av riktning ger kollektiv styrka och en grupptillhörighet.

Integritet

Vi inser att vi har ett socialt ansvar och strävar alltid efter att göra rätt saker på rätt sätt. Vi agerar i enlighet med vår kultur, våra kärnvärden och principer. Vi följer alla juridiska och efterlevnadsstandarder.

Förtroende bygger relationer med kunder, affärspartners och samhället i stort, vilket gör det till en av våra viktigaste tillgångar. Vi håller alltid våra löften och är ansvariga för vad vi gör.