Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

A Scania visszaélés-bejelentő rendszere

Az integritást, a törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelést, továbbá a Scania magatartási kódexében, a Scania beszállítókra vonatkozó magatartási kódexében, a Scania eljárási szabályzatában és a Scania független disztribútorokra vonatkozó magatartási kódexében lefektetett elveket kiemelt prioritásként kezeljük, és ezek jelentik vállalati kultúránk sarokköveit. 

Ezen értékek tiszteletben tartása, valamint a szabálysértésekből eredő potenciális kockázatok elkerülése vagy minimalizálása érdekében alapvető fontosságú, hogy az alkalmazottak vagy külső partnerek által elkövetett potenciális szabálysértéseket már a korai szakaszban felismerjük, tisztázzuk és megállítsuk, valamint hogy szükség esetén fegyelmi intézkedéseket alkalmazzanak.

 

A felszólalási kultúra ösztönzése és az esetleges visszaélések felderítése érdekében a TRATON GROUP globális, független, pártatlan és bizalmas visszaélés-bejelentési rendszert működtet, amelyet a Scania belső vizsgálati irodája és a TRATON vizsgálati irodája közösen kezel.  A bejelentők a Scania belső vizsgálati irodája, azaz a Scania elsődleges kapcsolattartási pontja mellett a TRATON vizsgálati irodájához is fordulhatnak, amely a TRATON csoporton belül az összes márka központi kapcsolattartási pontjaként szolgál.

 

A Scania visszaélés-bejelentő rendszerét és a belső vizsgálatok lefolytatására vonatkozó eljárásokat a Scania csoport 20. sz. szabályzata szabályozza. Visszaélés-bejelentő rendszerünk egyik alapelve a bejelentők és a vizsgálatot támogató személyek védelme. Tiszteletben tartjuk a bejelentők titoktartáshoz való jogát, és garantáljuk az ártatlanság vélelmét és a vizsgálatok tisztességes lefolytatását minden érintett személy számára. A visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül beérkező információkat tisztességesen, azonnal és bizalmasan kezeljük a lehető legnagyobb titoktartás mellet.  Nem teszünk lépéseket a névtelen bejelentők azonosítása érdekében. Zéró tolerancia van érvényben a bejelentőket érő megtorlással szemben. Ugyanakkor minden rosszhiszemű bejelentést súlyos szabálysértésként kezelünk.

 

A vizsgálatok lefolytatását a Scania Governance, Risk & Compliance, Security, Audit, Legal and People és Culture részlegein belül az erre specializálódott funkciók támogatják. Vizsgálatot csak a tények alapos vizsgálata után, a szabálysértés alapos gyanúja esetén indítunk. A Scania visszaélés-bejelentésekkel és belső vizsgálatokkal foglalkozó osztályai szorosan együttműködnek a TRATON vizsgálati hivatalának munkatársaival, különösen a potenciálisan súlyos szabálysértések esetén.

 

 

Visszaélés-bejelentő csatornáink

A visszaélés-bejelentési rendszerünk a következő csatornákat biztosítja a munkavállalók vagy külső partnerek által elkövetett esetleges jogsértések bejelentésére a gyors kivizsgálás és a Vállalat megfelelő reakciója érdekében. Ez ugyanakkor nem korlátozza az illetékes hatóságokkal való kapcsolatfelvételhez való védett jogokat. 

 

A belső és külső bejelentők bármikor és bármilyen nyelven közvetlenül és bizalmasan jelenthetik az emberi jogokkal vagy a környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos esetleges szabálysértéseket vagy kockázatokat a Scania belső vizsgálati irodájánál vagy a TRATON vizsgálati irodájánál dolgozó munkatársaknak:

 

Scania CV AB

A Scania belső vizsgálati irodájának központja

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Sweden

E-mail: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Vizsgálati iroda

Dachauer Strasse 641

80995 München, Németország

E-mail: investigation-office@traton.com

 

 

Az illetékes csapatok személyesen, telefonon és e-mailben is elérhetők.

 

 

 

A bejelentőknek arra is van lehetőségük, hogy aggályaikkal a következő belső szervezeti egységekhez forduljanak:

  • Közvetlen vezető
  • People and Culture/Human Resources osztály (helyi vagy központi)
  • Group Internal Audit
  • Corporate Security
  • Group Compliance
  • Helyileg vagy regionálisan kijelölt kapcsolattartó a legtöbb, EU-s székhellyel rendelkező jogi személyünk esetében. 

 

A fogadó részleg ezt követően a belső eljárásainkban meghatározott módon továbbítja az információkat a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentéseket kezelő részlegnek.

 

 

 

A bejelentők világszerte használhatják a TRATON Speak up! eszközt, amely éjjel-nappal, számos nyelven elérhető, hogy jelezzék a fehérgalléros bűncselekményekkel, például a korrupcióval vagy a trösztellenes törvények megsértésével kapcsolatos esetleges jogsértéseket, az adatvédelmi visszaéléseket, valamint az emberi jogokkal és környezetvédelmi kötelezettségekkel vagy egyéb belső és törvényi szabályozásokkal kapcsolatos kockázatokat és jogsértéseket.

 

A bejelentők a Speak up! oldalon megadhatják a nevüket, de akár névtelenek is maradhatnak. Minden bejelentést bizalmasan kezelünk. A bejelentők akkor is bármilyen nyelven megtehetik bejelentésüket, ha az általuk preferált nyelvet nem ajánlja fel az adott bejelentési csatorna. Visszaélés-bejelentő portálunkat harmadik fél működteti, aki külső, hitelesített szervereken (Németországban) üzemelteti a portált, így a bejelentők névtelenül tehetnek bejelentést anélkül, hogy nyomon követhetők lennének.

 

A Speak up! minden, internetkapcsolattal rendelkező számítógépről elérhető. Kattintson ide!

 

 

 

A szabálysértéseket a Volkswagen AG által biztosított éjjel-nappal elérhető visszaélés-bejelentő forródróton is be lehet jelenteni. A forródrót éjjel-nappal elérhető, és a Volkswagen-csoport valamennyi márkájától fogad bejelentéseket – akár névtelenül is. A forródróton keresztül beérkező, vállalatunkat érintő minden bejelentést közvetlenül a TRATON vizsgálati irodájához továbbítunk.


A visszaélés-bejelentő forródrót a következőképpen érhető el:

 

+800 444-46300  nemzetközi díjmentesen hívható telefonszám. Attól függően, hogy melyik országból telefonál, előfordulhat, hogy a nemzetközi díjmentesen hívható forródrót nem elérhető, mivel egyes telefonszolgáltatók nem támogatják a szolgáltatást. Ebben az esteben, kérjük, hívja a megadott díjköteles vagy országspecifikus telefonszámot. 

 

+ 49/5361-946300  díj ellenében hívható szám arra az esetre, ha az Ön helyi telefonszolgáltatója nem támogatja az ingyenes szolgáltatást. 

 

 

 

Ország

 

Díjmentesen hívható szám

 

Helyi telefonszám

 

Brazília 0800-5912743 021-23911381
Mexikó 001-800-4610242 0155-71000355
Szlovák Köztársaság 0800-002576 02-33325602
USA 833-6571574 908-2198092
Dél-Afrika 0800-994983 021-1003533
Malajzia 1-800-819523 0154-6000099
Argentína 0800-6662992 011-52528632
Németország 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

A Volkswagen AG két külső jogászt (ombudsmant) bízott meg azzal, hogy segítenek abban vagy biztosítsák azt, hogy a bejelentéseket a TRATON vizsgálati irodájához továbbítsák – kérésre akár névtelenül is.

 

A Volkswagen AG ombudsmanjairól itt található bővebb információ.

 

 


Arra bátorítunk mindenkit, hogy a fent leírt módon, az internetes csatornákon keresztül jelentsék be a visszaéléseket. Ugyanakkor az EU „Whistleblowing” irányelvének értelmében az EU tagállamai kijelölték (vagy hamarosan kijelölik) azokat a hatóságokat, amelyek külső bejelentési csatornaként fogadják a visszaélésekről szóló jelentéseket. A következő linken megtekintheti az illetékes hatóságot abban az országban, ahonnan a bejelentést teszi.  

 

 

Hogyan kezeljük a bejelentéseket?

Vállalatunknál az alkalmazottak, az ügyfelek és az egyéb harmadik felek bármikor és bármilyen nyelven bejelentést tehetnek az esetleges szabálysértésekre vonatkozóan a különböző csatornákon keresztül. A bejelentések a Scania belső vizsgálati irodájához vagy a TRATON vizsgálati irodájához érkeznek be, amelyek biztosítják az alapos és megfelelő vizsgálat bizalmas és kellő időben történő lefolytatását.

 

A Scania belső vizsgálati irodájának vagy a TRATON vizsgálati irodájának szakképzett és tapasztalt munkatársai alaposan kivizsgálnak minden, lehetséges kötelességszegésről szóló bejelentést, és szisztematikusan követik a vonatkozó csoportszabályzatban lefektetett eljárást. Először a bejelentők visszaigazolást kapnak a Scania belső vizsgálati irodájától vagy a TRATON vizsgálati irodájától, amelyek ezt követően értékelik a bejelentés lehetséges jogi kockázatait. Ez magában foglalja a bejelentéssel kapcsolatos kérdések tisztázását és a rendelkezésre álló tények összegyűjtését, különösen a bejelentőktől. Ha ez a kezdeti értékelés felveti a súlyos jogsértés gyanúját, a Scania külön erre a célra létrehozott vizsgálati egysége indít vizsgálatot. Ezt követően a TRATON vizsgálati irodája jogi szempontból értékeli a vizsgálat eredményét, és megfelelő intézkedéseket javasol. Ha a bejelentések kevésbé súlyos szabálysértésre utalnak, az ügy átkerülhet a Scanián belül a megfelelő testülethez, hogy azt a saját hatáskörén belül kivizsgálja és értékelje, lehetőség szerint a Scania belső vizsgálati irodájától kapott útmutatás alapján. A bejelentők vagy az érintett alkalmazottak bármikor tájékoztatást kérhetnek a Scania belső vizsgálati irodájától vagy a TRATON vizsgálati irodájától az eljárás aktuális állásáról és eredményéről. Az eredményt a szükséges ismeret elvét figyelembe véve ki is hirdetik, amennyiben a törvények ezt lehetővé teszik. A feldolgozási idő azonban az eljárás tárgyától függően változik. 

 

A Scania belső vizsgálati irodájának és a TRATON vizsgálati irodájának azok az esetek is jelenthetők, amikor a beszállítók és egyéb harmadik felek sértik meg feltételezhetően a Scania beszállítókra vonatkozó magatartási kódexét és a Scania független disztribútorokra vonatkozó magatartási kódexét, például fennál az emberi jogok megsértésének vagy a természetvédelmi kötelezettségek elmulasztásának veszélye. A Scania belső vizsgálati irodája vagy a TRATON vizsgálati irodája tájékoztatja az illetékes szervezeti egységeket, amelyek a megfelelő módon feldolgozzák a jelentett esetet, különös tekintettel a jogsértések és/vagy kockázatok minimalizálására vagy megszüntetésére tett intézkedésekre.

 

 

A TRATON CSOPORT panaszkezelési szabályzatáról itt talál bővebb tájékoztatást. Ezen túlmenően a Scania közzétett egy Emberi jogokkal kapcsolatos irányelvet, amely leírja a szervezettel és a beszállítókkal szemben támasztott elvárásokat az emberi jogok védelme és tiszteletben tartása tekintetében.

 

 

A bejelentők adatainak védelme

A Scania az Ön által tett bejelentés értékelése és feldolgozása céljából összegyűjti és feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat. Adatai védelemről és az Önt megillető jogokról itt olvashat bővebb tájékoztatást. 

Észrevétele van termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban?

Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel vagy járművével kapcsolatban, illetve észrevétele vagy panasza van az általunk vagy üzleti partnereink (például autókereskedések vagy műhelyek) által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központjainkhoz. 

További kérdése van?

Kérjük, hogy a visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos kérdéseivel vagy fejlesztési javaslataival forduljon a Scania belső vizsgálati irodájához. A whistleblower@scania.com e-mail-címen léphet velünk kapcsolatba.