Úgy tűnik, hogy Ön itt tartózkodik: .

További információkért látogasson el a Scania-piacra.

A bejelentők adatainak védelme

A felszólalási kultúra ösztönzése és az esetleges visszaélések felderítése érdekében a Scania globális visszaélés-bejelentési rendszert működtet. Az esetleges szabálysértésekkel kapcsolatos bejelentéseket a Scania többféle bejelentési csatornán is fogadja.

Ha Ön bejelentést tesz, személyes adatait a bejelentés fogadása, értékelése és kivizsgálása során ezeknek az adatvédelemmel kapcsolatos információknak megfelelően kezeljük. 

 

A beérkező bejelentéseket a Scania belső vizsgálati irodájánál és/vagy a TRATON vizsgálati irodájánál (TIO) kifejezetten erre a célra felhatalmazott és speciálisan képzett munkatársainak kis csoportja kezeli. A Scania belső vizsgálati irodája és/vagy a TRATON vizsgálati irodája ellenőrzi a bejelentést, és szükség esetén az érintett vállalat más vizsgálati egységeivel együtt lefolytatja a további, az ügyhöz kapcsolódó vizsgálatokat. Minden bejelentést bizalmasan kezelünk.

 

A titoktartás nem garantálható, ha Ön szándékosan hamis információkat nyújt be azzal a céllal, hogy valakit lejárasson (megvádoljon).

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a adatvédelemmel kapcsolatos információkat, mielőtt bejelentést tenne. Ön dönti el, hogy névtelenül vagy névvel tesz-e bejelentést.

 

Adatvédelem

A Scania nagy gondot fordít az Ön személyes adatainak védelmére az adatok feldolgozása közben. A személyes adatokat az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek és a nemzeti jogi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük.

 


Adatkezelő és kapcsolattartó

A bejelentés fogadásával, értékelésével és kivizsgálásával kapcsolatos adatfeldolgozásért felelős adatkezelő az adatvédelmi törvény értelmében:

 

Scania CV AB

SE-151 87 Södertälje, Svédország

 

Az esetleges súlyos szabálysértések esetén a Scania közös adatkezelőként jár el a következővel:

 

TRATON SE
Hanauer Str. 26
80992 München, Németország

 

 

Ha kapcsolatba szeretne lépni a Scania adatvédelmi csapatával, vagy gyakorolni szeretné adatalanyi jogait, kérjük, használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

 

 

 

Cél
A Scania a következő célokból dolgozza fel az Ön adat adatait:
Az Ön által tett bejelentés értékelése és feldolgozása; az abban érintett személyek elleni vizsgálat lefolytatása; adott esetben a bejelentéssel kapcsolatos, hatóságokkal és bíróságokkal történő kommunikáció; a nemzetközi ügyvédekkel és könyvvizsgálókkal vagy más, a Scania vagy a TRATON SE által a vizsgálat lefolytatásával megbízott személyekkel való kommunikáció.

 

Személyes adatainak megadása nem kötelező
Személyes adatainak megadása nélkül is tehet úgynevezett névtelen bejelentést. Így senkit nem kötelezünk arra, hogy megadja személyes adatait.

 


Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa
Amikor bejelentést tesz, a következő személyes adatokat és információkat gyűjtjük össze Öntől:

  • neve és/vagy otthoni elérhetősége és azonosító adatai, amennyiben fel kívánja fedni személyazonosságát (nem névtelen bejelentést tesz).
  • munkahelyi elérhetősége és munkahelyének adatai, amennyiben meg kívánja adni (nem névtelen bejelentés esetén), és amennyiben releváns
  • a bejelentésben szereplő személyek neve és egyéb személyes adatai.

 

 

Jogalap


Az Ön személyes adatainak feldolgozását a következő jogalap indokolja:

  • A bejelentésben szereplő személyek személyes adatainak gyűjtése, feldolgozása és nyilvánosságra hozatala, illetve amennyiben a bejelentő nem kíván névtelen maradni: az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme céljából (a GDPR 6. cikkelyének (1) bekezdésének f) pontja). A Scania jogos érdeke, hogy a Scania számára a kár- és felelősségi kockázatok elhárítása érdekében hatékonyan és magas szintű titoktartás mellett azonosítsa, feldolgozza, orvosolja és szankcionálja a törvénysértéseket és a munkavállalók súlyos kötelességszegéseit a vállalat egész területén.
  • A nem név nélküli bejelentések során megadott személyes adatok továbbítsa más címzetteknek: az adatfeldolgozásra a jogi kötelezettségek teljesítéséhez van szükség (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés c) pont).

 

 

 

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait másoknak is továbbíthatjuk: indokolt esetben, egy-egy bejelentés feldolgozása során, vagy egy belső vizsgálat részeként szükségessé válhat az információk megosztása a Scania vagy a TRATON vizsgálati irodájának további munkatársaival. Ha a vizsgálat megköveteli, az információkat a TRATON CSOPORT Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban lévő leányvállalataival is meg lehet osztani, az érintettek védelmét szolgáló megfelelő adatvédelmi garanciák alapján (pl. az EU általános adatvédelmi előírásai vagy a GDPR 49. cikkelye szerinti egyéb kivételes eltérések).

 

Vonatkozó törvényi kötelezettség esetén, illetve ha a Scaniának vagy egy harmadik félnek jogos érdeke fűződik az információk vizsgálatához, az adatokat a következőknek is továbbíthatjuk: a bűnüldöző hatóságok, trösztellenes hatóságok, egyéb közigazgatási hatóságok, bíróságok, valamint a Scania vagy a TRATON SE által megbízott nemzetközi ügyvédek és könyvvizsgálók.

 

Bizonyos esetekben a Scania az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok vagy az alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében köteles tájékoztatni a gyanúsítottakat az ellenük felhozott vádakról. Ez törvényi előírás azokban az esetekben, amikor objektíven megállapítható, hogy a gyanúsított felé irányuló információközlés már nem befolyásolja hátrányosan a szóban forgó vizsgálatot. Ha Ön megadta a nevét vagy más személyes adatait (nem névtelen bejelentést tett), az Ön mint bejelentő személyazonossága – amennyiben ez jogilag lehetséges – nem kerül nyilvánosságra, és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy ne lehessen következtetéseket levonni az Ön mint bejelentő személyazonosságára vonatkozóan.

 

 

 

A személyes adatokat addig tároljuk, amíg a vizsgálat és az azt követő értékelés céljából szükséges, azon túlmenően pedig addig, amíg erre köteleznek minket a nemzeti jogi, szerződéses vagy törvényi megőrzési időszakok. a Scaniánál a következő megőrzési időszakok vannak érvényben:

 

  1. a megalapozatlanként lezárt ügyek esetében az aktákat az ügy lezárásától számított egy év elteltével töröljük;
  2. az „Egyéb szabálysértésként” kivizsgált ügyek esetében az aktákat az ügy lezárásától számított három év elteltével töröljük;
  3. a „Súlyos szabálysértésként” kivizsgált ügyek esetében az aktákat az ügy lezárásától számított hát év elteltével töröljük; továbbá
  4. az olyan ügyek esetében, amelyekben bírósági eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok is szerepelnek, az aktákat a bírósági eljárás lezárását követő tizenegy év elteltével töröljük.

 

Amennyiben jogi kötelezettség áll fenn, a fenti határidők annak értelmében meghosszabbodhatnak.

 

A bejelentés feldolgozása után az adatok a nemzeti törvényi előírásoknak megfelelően törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Anonimizálás esetén véglegesen és visszafordíthatatlanul eltávolítunk minden, a bejelentő személyazonosságára utaló adatot.

 

 

 

Az Ön ahhoz való jogain túlmenően, hogy tájékoztatást kapjon az Önre vonatkozó adatokról és helyesbíthesse azokat, Önnek joga van kérni az Önre vonatkozó adatok törlését és feldolgozásának korlátozását (leállítását), feltéve, hogy nincsenek ellentétes jogi rendelkezések. Továbbá Önnek joga van adatainak hordozhatóságához is. Ha személyes adatait az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel, akkor Önnek a jövőben bármikor joga van visszavonni ezt a hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása nem érinti nevének addigi, hozzájáruláson alapuló gyűjtésének és feldolgozásának jogszerűségét, és nem érinti nevének más jogalapon (pl. törvény vagy jogos érdekek alapján) történő feldolgozását sem. Amennyiben adatait már átadtuk a hatóságoknak vagy a bíróságoknak, akkor jogai érvényesítése érdekében kapcsolatba kell lépnie ezekkel a hatóságokkal. Ha szükséges, kérésének feldolgozása előtt ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

 

Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása nem a hatályos előírásoknak megfelelően történik, kérjük, mielőbb jelezze ezt nekünk. Önnek joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságoknál is.

 

Hozzájárulásának visszavonásához (nem névtelen bejelentés esetén) vagy személyes adataival kapcsolatos jogainak gyakorlásához, kérjük, használja a Scania kapcsolatfelvételi űrlapját.

 

Tájékoztatás arról, hogy a GDPR 21. cikkelyének (4) és (1) bekezdése alapján Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen.

 

Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatok feldolgozás ellen, amelyet jogos érdekre vagy közérdekből végzett feladatra alapozunk. Kérjük, az „Adatkezelő és kapcsolattartó” pontban található kapcsolatfelvételi űrlapon nyújtsa be tiltakozását, és adja meg annak okát.

Ezután elbíráljuk, hogy az Ön által megadott indokokat figyelembe véve kötelesek vagyunk-e törölni az adatait a tiltakozása miatt. Felhívjuk figyelmét, hogy a tiltakozása ellenére is szükség lehet személyes adatainak további feldolgozására. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha a kényszerítő érvényű jogos érdekek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve ha jogi követeléseket kell előterjesztenünk, érvényesítenünk vagy megvédenünk. Az elbírálás eredményéről tájékoztatni fogjuk Önt.

 

 

Általános kérdések a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban

Ha bármilyen általános kérdése van a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatban, a következő címen fordulhat a Scania belső vizsgálati irodájához: whistleblower@scania.com