Scania

Husläkarmottagning

VÄLKOMMEN TILL OSS

Scania husläkarmottagning finns i Södertälje och är sedan 2008 en privat vårdgivare som bedriver en auktoriserad husläkarmottagning inom vårdval Stockholm. 

Öppettider
 • Husläkarmottagningen är öppen vardagar 08:00-17:00
 • Besöksadress, Sydgatan 5, Södertälje
 • Telefonnummer till oss 08 553 898 00
 • Tryck 1 för rådgivning och tidsbokning Telefontid öppen 07:30-17:00.

 • Tryck 2 för tidsbokning av årskontroll och övriga administrativa ärenden såsom receptförnyelse, ombokning av tid, intyg etc. Telefontid öppen 09:00-11:30. 

 • Tryck 4 för avbokning (öppen dygnet runt),
  OBS! Avsluta med 1 för att din avbokning ska registreras.

 • Laboratoriet erbjuder endast bokade tider för provtagning. Ring för tidsbokning.

Welcome

Opening hours
 • The health care center is open weekdays at 08:00- 17:00
 • Visiting address, Sydgatan 5, Södertälje
 • Phone number 08 553 898 00
 • Choose number 1 for counseling and appointment, open 07:30-17:00
 • Press 2 to schedule an annual check-up and other administrative matters such as prescription renewal, certificate, etc, open 09:00-11:30.
 • Press 4 to make a cancellation. You must end your call with 1
 • Call to book an appointment for sampling at our laboratory

Patientavgifter

En ny avgiftsmodell med enhetstaxa införs. Förändringen innebär att personer 18 - 84 år betalar samma patientavgift för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården. Vi följer Region Stockholms avgiftsreglering. 

Patient fee

From now on you pay one and the same fee for all kinds of visits. This means that everyone between the ages of 18-84 years pays the same amount per visit, regardless of who or what profession they meet. 

Att tänka på inför ditt besök

 • Om du har luftvägsbesvär så kom inte oanmäld till mottagningen. 
 • Har du en bokad tid och drabbas av infektionssymptom kontakta våra sköterskor för rådgivning om hur du ska gå tillväga med ditt besök. 
 • Kontakta oss i god tid för receptförnyelse
 • Om du är ny patient hos oss är det extra viktigt att höra av dig i god tid för ditt första besök

Be aware of before coming to the health center

 • If you have any cold symptoms, do not come to the health center unannounced.
 • If you have an appointment and have any cold symptoms, contact your healthcare in advance.
 • Come alone if possible so we can keep the distance in the waiting room.
 • We follow the public health authority's (Folkhälsomyndighetens) recommendations regarding face mask.

Listningsstopp

Scania husläkarmottagning har en stängd listning med ett tak på 10 000 listade patienter. Detta för att säkerställa att vi kan erbjuda en fortsatt högkvalitativ vård och för att vi inte har de fysiska (lokalmässiga) förutsättningar att utöka verksamheten i dagsläget. Det innebär att vi tyvärr inte kan ta emot nya patienter. Du kan ställa dig eller ditt barn på väntelista för att bli listad på vårdcentralen när plats finns eller listningsstoppet hävs. När du erbjuds en plats kommer du informeras per brev. 

 

Läs mer om hur du väljer vårdcentral på Listningsinformation 1177

1177 E-TJÄNSTER

För att vara mer tillgängliga för dig som patient öppnar vi upp några funktioner via 1177 e-tjänster där du kan du kontakta oss på Scania husläkarmottagning när det passar dig. 

Viktigt att läsa villkorstexter för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

 

1177 e-tjänster som vi har är

 • Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt 
 • Av- eller omboka tid 
 • Fråga sjuksköterskan
 • Beställ journalkopia
 • Beställ tid

Hitta hit

Ta av vid avfarten Södertälje Syd och åk mot Södertälje Centrum. Ta av till höger efter att du har passerat en gångbro (ca 150m). Patientparkering finns utanför Hälsocenter Syd.  Kommer du med tåg eller buss kan du ta buss 754 eller 755 mot Pershagen från Södertälje centrum, hållplats Södertälje Syd. Pendeltåg från Södertälje centrum mot Gnesta, station Södertälje Syd.

SCANIA HUSLÄKARMOTTAGNING
 

KONTAKTA OSS / contact

 

08 553 898 00

Sydgatan 5, 151 87 Södertälje