Scania

Husläkarmottagning

Välkommen till oss

Scania husläkarmottagning finns i Södertälje och är sedan 2008 en privat vårdgivare som bedriver en auktoriserad husläkarmottagning inom vårdval Stockholm. 

Öppettider under sommaren

Mellan 15 juli - 11 augusti 2024 har vi ändrade öppettider:

Mottagningen öppen måndag - fredag kl 8.00 - 17.00

 

Telefonnummer 08 553 898 00

Telefontid för rådgivning och tidsbokning måndag - fredag kl 8.00 - 17.00
Telefontid för administrativa ärenden stängd
Laboratoriet är stängt och vi hänvisar till Provtagningsscentralen på Södertälje sjukhus

 

 

Ordinarie öppettider

Mottagningen öppen måndag - fredag kl 8.00 - 17.00

Laboratoriet öppen måndag - fredag kl 7.30 - 9.30, endast bokade tider. Ring för tidsbokning 

 

Rådgivning och tidsbokning måndag - fredag kl 7.30-17.00

Administrativa ärenden måndag - fredag kl 9.00-11.30 för av-/ombokning, årskontroller, recept, intyg etc 

Patientavgifter

En ny avgiftsmodell med enhetstaxa införs. Förändringen innebär att personer 18 - 84 år betalar samma patientavgift för alla avgiftsbelagda vårdkontakter oavsett vilken yrkeskategori som ansvarar för vårdkontakten eller om vården ges inom primär- eller specialistvården. Vi följer Region Stockholms avgiftsreglering. 

Att tänka på inför ditt besök

  • Om du har luftvägsbesvär så kom inte oanmäld till mottagningen. 
  • Har du en bokad tid och drabbas av infektionssymptom kontakta våra sköterskor för rådgivning om hur du ska gå tillväga med ditt besök. 
  • Kontakta oss i god tid för receptförnyelse
  • Om du är ny patient hos oss är det extra viktigt att höra av dig i god tid för ditt första besök

Listningsstopp

Scania husläkarmottagning har en stängd listning med ett tak på 10 000 listade patienter. Detta för att säkerställa att vi kan erbjuda en fortsatt högkvalitativ vård och för att vi inte har de fysiska (lokalmässiga) förutsättningar att utöka verksamheten i dagsläget. Det innebär att vi tyvärr inte kan ta emot nya patienter. Du kan ställa dig eller ditt barn på väntelista för att bli listad på vårdcentralen när plats finns eller listningsstoppet hävs. När du erbjuds en plats kommer du informeras per brev. 

 

Läs mer om hur du väljer vårdcentral på Listningsinformation 1177

1177 E-tjänster

För att vara mer tillgängliga för dig som patient öppnar vi upp några funktioner via 1177 e-tjänster där du kan du kontakta oss på Scania husläkarmottagning när det passar dig. 

Viktigt att läsa villkorstexter för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

 

1177 e-tjänster som vi har är

  • Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt 
  • Av- eller omboka tid 
  • Fråga sjuksköterskan
  • Beställ journalkopia
  • Beställ tid
  • Förnya recept

Hitta hit

Ta av vid avfarten Södertälje Syd och åk mot Södertälje Centrum. Ta av till höger efter att du har passerat en gångbro (ca 150m). Patientparkering finns utanför Hälsocenter Syd.  Kommer du med tåg eller buss kan du ta buss 754 eller 755 mot Pershagen från Södertälje centrum, hållplats Södertälje Syd. Pendeltåg från Södertälje centrum mot Gnesta, station Södertälje Syd.

Scania Husläkarmottagning
 

Kontakta oss

 

08 553 898 00

Sydgatan 5, 151 87 Södertälje

Opening hours during summer

Between July 15 - August 11, 2024, we have changed our opening hours:

The reception is open Monday - Friday at 8.00 - 17.00

 

Phone number: 08 553 898 00


Telephone hours for advice from a nurse and for booking an appointment: Monday - Friday 8.00 - 17.00
Telephone hours for administrative matters closed.

The laboratory is closed and we refer you to the Sampling Center at Södertälje Hospital.

Regular opening hours:

The reception is open Monday - Friday 8.00 - 17.00
The laboratory is open Monday - Friday 7.30 - 9.30, booked appointments only. Please call for an appointment.


Advice and appointment Monday - Friday 7.30-17.00
Administrative matters Monday - Friday 9.00-11.30 for cancellation/re-booking, annual checks, prescriptions, certificates, etc.