Vår verksamhet

Scania husläkarmottagning

Vi erbjuder vård enligt avtal med Region Stockholm för husläkarverksamhet. Här finns allt under samma tak såsom specialistläkare i allmänmedicin, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterska, psykolog, psykoterapeuter, fysioterapeuter och administrativ personal. Vi har för närvarande cirka 10 500 listade patienter.

Om oss

Här på mottagningen är vår vision och strävan att vara förstahandsvalet för patienter, personal och vårdgivare samt vara ett föredöme för uppdragsgivare och samarbetspartners.

 

Våra fokusområden är:
Kvalitet - Att vi ständigt arbetar med förbättringar för att säkerställa kvalitet.
Tillgänglighet - Att vi erbjuder en öppen telefonlinje med god tillgänglighet och korta väntetider.
Delaktighet - Att vi respekterar och är lyhörda för synpunkter och individens behov.

 

För våra medarbetare på Scania har vi ett väl fungerande samarbete med Scanias Företagshälsovård som är specialister inom arbetsmedicin och arbetar med förebyggande, hälsofrämjande samt arbetslivsinriktad rehabilitering. 

  • Läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin.
  • Sjuksköterskor och distriktssköterskor med kompetens inom diabetes, astma/KOL och allergi, hjärta - kärl, vaccinationer, livsstil samt lång erfarenhet av telefonrådgivning.
  • Undersköterskor med kompetens inom laboratorieverksamhet.
  • Sjukgymnaster med specialkompetens Ortopedisk Manuell Terapi och Psykosomatik.
  • Psykosocialt team med kompetens inom stress, sömn, och kognitiv beteendeterapi.
  • Medicinska sekreterare och receptionister.

För att vi ska ha möjlighet att bli ännu bättre tar vi gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar.