Aktuellt

Äldremottagning

Vi startar nu upp vår äldremottagning för dig som är 75 år+

För att erbjuda dig som är äldre trygghet och hög tillgänglighet har vårdcentralen en äldremottagning. När du ringer till oss behöver du inte använda knappval. Kontakta oss gärna för ett inledande hälsosamtal med en sjuksköterska.

 

Mottagningen kan hjälpa dig med:

  • Telefonrådgivning hos en sjuksköterska

  • Genomgång av dina mediciner

  • Individuell vårdplanering

  • Hjälp vid inkontinens

  • Minnesutredning

  • Samtal om levnadsvanor

Vid behov får du även kontakt med andra behandlare, exempelvis läkare, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut.

 

Du är välkommen att ringa oss helgfria vardagar på,

telefon, 08-553 82387  

 

2023-05-05

Vaccination mot covid

Senaste rekomendationer gällande vaccinerng för dig som är >80 år.
rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.
Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser för dig  som är född 1943 eller tidigare och listad på Scania husläkarmottagning.

  • Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader
  • I samband med vårvaccination erbjuds även pneumokockvaccin. 
  • I samband med höstvaccination erbjuds även vaccination mot säsongsinfluensa..

Tidsbokning görs på telefonnummer 08-553 898 00. Ring gärna på eftermiddagen då belastningen på telefonen är lägre och väntetiden kortare.

 

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Boka en vaccinationstid via appen Alltid öppet eller via Regionens telefonbokning på telefonnummer 08-428 429 30. Alla dagar kl.08:00-19:00. Vaccinationen kommer att ske på vaccinationsmottagningarna som finns i Stockholmsregionen.

 

Mer information gällande covid finns på 1177.se.

 


2023-03-06

TBE-vaccinationer hänvisas till externa vaccinationsmottagningar

För närvarande har vi inte möjlighet att utföra TBE-vaccinationer på mottagningen utan hänvisar våra patienter att vända sig till externa vaccinationsmottagningar. 

PROBLEM MED OMLISTNING HOS ANNAN VÅRDGIVARE

Vi har senaste tiden sett ett ökande problem med listningar, det val man gör som styr vilken vårdcentral som har ansvar för din vård. Vi vill uppmärksamma dig på två situationer vi sett där personer förlorat sin listning hos oss eller sin plats i vår kö. 

– Personer som är listade hos oss listats om till en annan vårdcentral utan att de varit medvetna om det. Detta har skett när patienten varit i kontant med annan vårdgivare i ett mindre ärende, antingen fysiskt eller digitalt. Man har då gjort något slags godkännande men inte alls förstått att det innebär en omlistning till den vårdcentralen, och att man därmed förlorar sin vårdplats och all vård hos oss. Den nya vårdgivaren tar över din vård och en annan patient kommer automatiskt in från kölistan till oss. 

– Personer i vår kö (som väntar på att få en plats hos oss) har listats om på den vårdcentral de hör till under kötiden, exempelvis genom byte av läkare på den vårdcentralen. Man förlorar då sin köplats hos oss, då det betraktas som att man gjort ett helt nytt listningsval. Om du står i kö hos oss eller någon annan vårdcentral är det viktigt att du vet att alla typer av ändringar i din listning gör att du förlorar din köplats. 

Vi har tyvärr inget inflytande över systemet som styrs centralt från Regionen. Vid omlistning från oss till annan vårdgivare avbryts all vård hos oss och den nya vårdgivaren tar över. Din nya vårdgivare har ansvar för all din vård – recept, remisser, återbesök m.m. – fram tills du kan komma tillbaka till oss. Om man vill komma tillbaka till oss hamnar man i vår listningskö och får vänta på ny plats hos oss. 

Ledningen vid Scania husläkarmottagning

Munskydd för patienter

Vi tillhandahåller munskydd för våra patienter när de skall träffa en behandlare eller komma till provtagning.

APPEN NÄRA - DIGITAL VÅRDMOTTAGNING

Rådande situation med pågående pandemi kräver att vi förändrar våra arbetssätt och etablerar nya vanor. På Scania Husläkarmottagning arbetar vi vidare med att minska smittspridning där möjligheten att kommunicera med vårdpersonalen via digitala kanaler nu utökas.

Besöken till vårt psykosociala team måste nu tillfälligt förändras vilket innebär att fysiska besök kommer minimeras. Vår ambition är att erbjuda fortsatt samma tillgång till psykologisk behandling men på distans, för att även undvika onödiga resor och riskera smitta i ett väntrum.

Vi använder en digital lösning som heter NÄRA Acceptus där bokning och möte med vården sker. 

NÄRA - digital vårdmottagning
  heter applikationen som du laddar ner via antingen på Google play för Android eller på App store för Iphone.

Det digitala mötet kan ske via dator, surfplatta eller mobiltelefon och oavsett var du befinner sig.

- Du loggar in med hjälp av ditt bank ID.

- Välj mottagning ”Scania Husläkarmottagning”. När vi bokat in ditt besök får du först meddelande om att en tid är bokad och därefter en påminnelse via SMS när besöket närmar sig, så du hinner förbereda dig och kan hitta en lugn och ostörd plats. Besöket faktureras i efterhand enligt vanlig taxa.

Aktuellt