Psykosociala teamet

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i det psykosociala teamet på Scania Husläkarmottagning är legitimerade psykoterapeuter.

 

Din läkare skriver en remiss och du blir därefter kallad till ett orienterande samtal där vi tar reda på vad som är svårt för dig och vad som kan hjälpa dig att må bättre. Målet är att du därefter ska ha en plan för hur du kan gå vidare.

Inför det första besöket får du fylla i frågeformulär avseende symtom på t ex ångest eller nedstämdhet.

Vad vi erbjuder

Vi arbetar med stegvis vård, vilket innebär att behandlingen anpassas efter ditt behov av vård. Vi erbjuder ett digitalt stödmaterial via 1177 med information och råd till självhjälp - PLUS vuxen och PLUS ung och om problemen kvarstår bedöms du individuellt av läkare eller psykoterapeut. Här finns moduler för olika problem som t ex stress, oro och sömnproblem. 

 

Vi arbetar nära Scanias företagshälsovård men har separerade journaler och samarbetar om du som patient önskar det och är anställd på Scania. 

 

Vid akuta psykiatriska problem RING 112 eller uppsök jour/akutmottagning. Vid Frågor kontakta 1177.

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga

Uppdraget riktar sig till barn och unga (6–17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom som har behov av särskild kompetens kring barn och ungas psykiska hälsa. Uppdraget omfattar bland annat, Stödsamtal, krisstöd och psykopedagogiskt stöd för barn, unga och deras närstående och psykiatrisk bedömning och psykologisk behandling av barn och unga. 

 

Vi på Scania husläkarmottagning har valt att samarbeta med Södertälje vårdcentral som ska utföra uppdraget där de har den kompetens som krävs. Våra läkare utför en medicinsk bedömning och remitterar därefter till Södertälje vårdcentral.

Läs mer