Psykosociala teamet

Vi som arbetar i det psykosociala teamet på Scania Husläkarmottagning är legitimerade psykoterapeuter, och kurator.

 

Vårt team arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan erbjuda flera olika insatser utifrån dina behov och vår bedömning. Hos oss kan du få hjälp om du mår dåligt och har symtom på stress, ångest, depression, har hamnat i en livskris eller har fått problem med sömnen.

 

Din läkare skriver en remiss och du blir därefter kallad till ett första orienterande samtal där vi tar reda på vad som är svårt för dig och vad som kan hjälpa dig att må bättre. Målet är att du därefter ska ha en plan för hur du kan gå vidare.

Inför det första besöket får du fylla i frågeformulär avseende symtom på tex ångest eller nedstämdhet.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder stegvis vård och alternativa metoder vid depression, ångest, sömn och stress- eller utmattningssyndrom.

  • akut krisstöd
  • psykologisk rådgivning
  • guidad självhjälp med stöd av litteratur
  • individuell KBT-behandling
  • distanskontakt via videosamtal
  • gruppbehandling vid t ex stress och utmattningstillstånd i samarbete med fysioterapeut

 

Vi arbetar nära Scanias företagshälsovård men har separerade journaler och samarbetar om du som patient önskar det och är anställd på Scania. 

 

Vid akuta psykiatriska problem RING 112 eller uppsök jour/akutmottagning. Vid Frågor kontakta 1177.