Sjukgymnast

SJUK­GYM­NAS­T­IK

Vi arbetar i nära samarbete med Scanias husläkarmottagning och företagshälsovård på Scania och även med andra vårdenheter vid behov.

 

Vi är egna vårdgivare vilket innebär att du betalar din patientavgift direkt till respektive behandlare.

 

Vi finns i Scania husläkarmottagnings lokaler för att det ska vara lätt för dig att hitta till oss och för att kunna erbjuda behandling och rehabilitering/träning av funktionsstörningar, skador och smärta inom leder, muskler och nerver.

Kompetens finns även för rehabilitering/träning efter idrottsskador, för ultraljudsdiagnostik och psykosomatik.

 

Vi har alla avtal med Region Stockholm och därmed gäller frikort och samma avbokningsregler som när du besöker oss.

 

Det finns inget remisskrav utan du kan vända dig direkt till oss och boka in dig via husläkarmottagningens växel, 08 553 89800.

Våra legitimerade sjukgymnaster och fysioterapeuter på Scania har satt ihop rehabiliteringsövningar du kan utföra hemma för vissa skador och åkommor från armbåge, knä och hälsena som inte läkt ut spontant eller efter medicinering. Dessa övningarna vänder sig till dig som har haft besvären en tid, minst tre månader, och passar inte att göra i ett akut skede.

 

Vi har även tagit fram ett program för mer akuta fotbesvär som passar att göras efter en fotledsstukning förutsatt att det inte är en fraktur.

 

Mer utförlig information om hur du ska göra övningarna kopplat till din besvär finner du här på vår hemsida och i våra videoinspelningar.

 

Innan du börjar ska din skada eller ditt smärttillstånd ha medicinskt bedömts av läkare eller av legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut.

 

Övningarna kan till en början ge smärtor under och efter träningspassen som bör ge med sig efter cirka två veckors träning och därefter successivt förbättras. Kvarstår smärtan mer än 24 timmar efter träningen ska du avvakta med övningarna 1-2 veckor och sen göra ett nytt försök.

 

Känner du dig osäker, tveka då inte utan hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare.

Trä­ning av hand­le­dens sträc­kar- och bö­jar­musk­ler vid ten­nis- re­spek­ti­ve gol­farm­bå­ge

Den to­ta­la trä­nings­ti­den är 12 vec­kor. Utför öv­ning­ar­na två gång­er per dag med 15 re­pe­ti­tio­ner i 3 set per gång.

 

Fyll en 5-li­ters plast­dunk (eller an­vänd en han­tel eller mot­sva­ran­de) med 1-2 liter vat­ten och öka  där­ef­ter be­last­ning­en suc­ces­sivt efter cirka 2 vec­kor. Be­last­ning­en ska vara sådan att det känns i arm­bå­gen/un­derar­men. Se även våra all­män­na råd under ”Re­hab­trä­ning hemma”. 

Håll dunken med den smärtande armen. Underarmen ska ha ett stöd mot ett bord eller annan lämplig yta. Handleden ska vara fri och axel och överarm avspända. Armen ska vara så rak som möjligt med handryggen vänd mot taket.

 

Sänk dunken långsamt (cirka 4 sekunder) med hjälp av endast handleden från högsta möjliga läge ned till lägsta möjliga. Lyft lite snabbare (cirka 2 sekunder) till startläget med den andra smärtfria armen. Upprepa. Vila i 30-60 sekunder mellan varje set.

 

Avsluta varje träningspass med att töja ut de muskler som stäcker på handleden uppåt. Gör det genom att böja handleden maximalt med rak armbåge och med knuten hand.

Håll dunken med den smärtande armen. Underarmen ska ha ett stöd mot ett bord eller annan lämplig yta. Handleden ska vara fri och axel och överarm avspända. Armen ska vara så rak som möjligt med handryggen vänd mot golvet.

 

Sänk dunken långsamt (cirka 4 sekunder) med hjälp av endast handleden från högsta möjliga läge ned till lägsta möjliga. Lyft lite snabbare (cirka 2 sekunder) till startläget med den andra smärtfria armen. Upprepa. Vila i 30-60 sekunder mellan varje set.

 

Avsluta varje träningspass med strechning. Stretchningen görs med rak arm, sträckt handled och med raka fingrar. Kan göras genom att trycka handflatan och fingrar ned mot en bordsskiva eller mot en vägg.

Ex­cent­risk träning för smärtor i hälsenan.

Den totala träningstiden är 12 veckor. Övningarna utf̈örs 1-2 gånger per dag.

 

Starta med kroppen som belastning och öka därefter belastningen successivt, till exempel med hjä̈lp av en ryggsäck med vikter i. Avsluta varje pass med stretching av vadmuskulaturen.

 

Belastningen ska vara sådan att det SKA kännas i hälsenan. Man skiljer dock lite på om senan är skadad i sin mittportion eller i sin infästning mot hälbenet, se nedan. Se även våra allmänna råd under ”Rehabträning hemma".

 

Träning av vadmuskulaturen med rakt knä för hälsenans mittportion

 

Utför 15 repetitioner i 3 set, avsluta med stretching av vadmuskulaturen.

 

Stå med främre delen av foten på en upphöjning, exempelvis ett trappsteg alternativt en stepbräda. Använd skor. Gå upp på tå med båda benen, för över kroppsvikten till den sida du har ont på och sänk långsamt ner till ytterläget. Upprepa.

 

Träning av vadmuskulaturen med rakt knä för hälsenans infästning på hälbenet

 

Utför 15 repetitioner i 3 set, avsluta med stretching av vadmuskulaturen. 

 

Stå på platt underlag. Använd skor. Gå upp på tå med båda benen, för över kroppsvikten till den sida du har ont på och sänk långsamt ner till nolläge. Upprepa.

Ex­cent­risk broms­trä­ning av främre lår­mus­ku­la­tu­ren.

Den totala träningstiden är 12 veckor. Övningarna utförs 1 gång per dag och utökas efterhand i 3 olika faser. Utför 15 repetitioner i 3 set.

 

Stretcha alltid lårmuskulaturen enligt nedan efter det tredje setet. Alternativ träning som ej är stötbelastande för benen eller knäna, till exempel cykling och simning, är tillåten under rehabperioden.

 

Stretching av främre lårmuskulaturen

 

Stretcha med böjt knä och rak höft, undvik att svanka i ryggen. Håll 20 sekunder och upprepa 3 gånger. Se även våra allmänna råd under ”Rehabträning hemma”.

 

Fas 1: vecka 1 till 2

 

Stå med fötterna på en kil med cirka 25 graders lutning. Börja stående på det onda benet, böj långsamt på knäet/benet så långt du kan. Tänk på att belasta genom hälen, försök att hålla ryggen så rak som möjligt. Sträck sen upp till raka ben genom att använda båda benen. Upprepa.

 

Fas 2: vecka 3 till 6

 

Fortsatt bromsträning enligt fas 1 men med ökad belastning, exempelvis med hjälp av en ryggsäck med vikter i.

Alternativ träning som ovan, även allmän styrketräning på gym av benen kan påbörjas, dock ej träning i benspark/leg extension.

 

Fas 3: vecka 7 till 12

 

Fortsatt bromsträning som ovan med successivt ökad belastning.

Alternativ träning och allmän styrketräning som ovan, fortfarande ej träning i benspark/leg extension.

Fot­leds­stuk­ning/-vrick­ning

Utför punkterna nedan under den första tiden efter skadan förutsatt att fraktur uteslutits. Syftet är att motverka ogynnsam svullnad, få smärtlindring samt undvika komplikationer och få en snabb återgång till normal funktion. Se även våra allmänna råd under ”Rehabträning hemma”.

 

Gör så här de första dagarna efter skadetillfället:

 

  • Efter att ha kylt och lindat foten hårt de första 20-30 minuterna efter skadan fortsätter du att ha foten lindad, dock lösare, i +48 timmar. Stödstrumpa kan användas efter de 48 timmarna. 
  • Håll foten i högläge dagtid så fort tillfälle ges och sov med foten/benet i högläge på natten.
  • Trampa ”symaskin" - Trampa fram och tillbaka med foten 100 gånger/vaken timme, helst i högläge, för ökad cirkulation.
  • Om det är nödvändigt kan kryckor användas de första dagarna. Gångförmåga efter smärtgräns. Försök att inte överanstränga.

 

Hemträningsprogram enligt nedan kan starta 2-3 dagar efter skadetillfället om inget annat sagts från läkare eller sjukgymnast: 

 

  • Fortsätt "Trampa symaskin" varje till varannan timme
  • Tåhävningar stående, sittande eller med motstånd av ett Theraband  (träningsband) beroende på besvärsgrad. Utför 10-15 repetitioner i 2-3 set.
  • Utåtvridning av foten med Therabandmotstånd. Utför 10-15 repetitioner i 2-3 set.
  • Balansträning stående på den skadade foten på golv alternativt balansträningsredskap (kudde/platta). Upprepa 2-3 gånger i 1 minut. 

 

Kontakta sjukgymnast om du har fortsatta besvär 2-3 veckor efter skadetillfället för behandling och specifikt utformat rehabiliteringsprogram.