Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Laddning

En nyckelkomponent i varje elektrisk lösning

Omställningen till elfordon går mycket snabbt och ställer transportoperatörerna inför nya komplexa utmaningar. Att hitta rätt laddningslösning för dina specifika behov kan kännas krävande, men behöver inte vara det. Scania finns här för att hjälpa dig genom hela processen – från start till mål.

En nyckelkomponent i varje elektrisk lösning

Att hitta rätt laddningslösning – anpassad till din verksamhet – är grundläggande för att:

 • Uppnå optimal prestanda och maximal tillgänglighet
 • Kunna hålla kostnaderna låga för att uppnå bästa totala driftekonomi
 • Möjliggöra optimal kapacitet och flexibilitet samtidigt som du håller dina batterier i gott skick
 • Få det stöd du förtjänar för att kunna fokusera på de saker som är viktigast för verksamheten

Laddning vid offentliga laddstationer – med Scania Charging Access

Möjligheten att kunna ladda dina fordon vid de tider och på de platser där du behöver det utgör en integrerad del av en elektrifierad transportverksamhet. Offentliga laddstationer kan utgöra den sista pusselbiten som gör det möjligt att elektrifiera hela din fordonspark. Scania Charging Access ger dig tillgång till ett pålitligt nätverk av laddpunkter för lastbilar längs rutten – och allt hanteras via en smidig lösning. 

 • Problemfri tillgång till ett växande, operatörsgemensamt europeiskt nätverk med lastbilsanpassade laddpunkter
 • Användningen av RFID-kort förenklar laddningen och möjliggör även laddning av en blandad fordonspark
 • My Scania ger en enkel administration och överblick
 • Förutsägbara, fasta energipriser och månatlig fakturering
 • Anpassad support för både administratörer och förare
 • En samlingsfaktura varje månad 
 • Vårt mål är att tillhandahålla det mest omfattande laddnätverket och den bästa täckningen av laddpunkter för lastbilar. 


Scania Charging Access kommer att finnas tillgängligt från november 2023 – men du kan förregistrera dig via My Scania redan i dag.

Skräddarsy din laddningslösning – steg för steg

Vår långa erfarenhet av och våra expertkunskaper om transporter ger oss en unik förmåga att förstå behoven hos din verksamhet. Det gör att vi, i kombination med användningen av våra egenutvecklade analysverktyg, kan skräddarsy den bästa laddningslösningen för dig och din verksamhet. 

Analysen utgör den inledande och viktigaste delen. Den genomförs för att få en helhetsbild av din verksamhet och identifiera dina behov.

 

Vi genomför följande analyser under den här fasen:

 • Fordonsöversikten ger en detaljerad översikt över specifikationerna i din nuvarande fordonspark
 • Fordonsparks- och flödesanalysen innebär att vi genomför ruttsimuleringar och räckviddsuppskattningar
 • Energiförbrukningsanalysen baseras på faktorer som geografi, topografi, klimat, nyttolaster och batteriernas livslängd
 • Energibehovsanalysen baseras på infrastruktur, fordons- och systemenergibehov samt förluster
 • Laddningsanalysen identifierar den nödvändiga laddningsinfrastrukturen och strategiska platser

 

Vi använder sedan data om dina fordon och din fordonspark för att genomföra en analys som definierar laddningsbehoven för dina fordon – oberoende av vilket märke du kör – och en prognos av energibehoven för din verksamhets färdplan för elektrifiering.

Allt vi gör baseras på verkliga data om din verksamhet. Det ger oss bästa möjliga utgångsläge för att kunna skräddarsy den perfekta laddningslösningen. 

När analysen har gett oss en helhetsbild studerar vi dina anläggningars geospatiala data och fordonsparkens behov för att kunna förse dig med de bästa produkterna och den lämpligaste laddningsutrustningen. Vi tar både hänsyn till vad som behövs för att elektrifiera dina fordon i dag och för att förbereda din fordonspark för en framtida uppskalning.

Vårt samarbete med de främsta varumärkena inom laddning innebär dessutom att du kan känna dig säker på att få en laddningshårdvara som matchar den premiumkvalitet du förväntar dig av Scania. 

Vi hjälper dig att:

 • Välja bästa möjliga hårdvara
 • Få en förståelse för såväl initialkostnader som långsiktiga kostnader
 • Säkerställa effekttillgänglighet och kompatibilitet
 • Förbereda ditt laddningsnätverk för framtida expansion och uppskalning

Vi vet att alla faktorer påverkar din verksamhet. Vi besöker därför alltid din anläggning för att säkerställa att din hårdvara och layout är optimal för din verksamhet.

 

Vi framtidssäkrar din laddningslösning för att ge dig möjligheten att implementera dina långsiktiga elektrifieringsplaner, med hänsyn till din framtida fordons- och infrastrukturtillväxt. Allt för att undvika onödiga kostnader i form av till exempel markarbeten.

Vi hjälper dig att:

 • Utvärdering av din infrastruktur, elnätet och dina anläggningar
 • Layoutförslag
 • Förberedelse av dina anläggningar och team
 • Markarbeten
 • Installation och driftsättning av hårdvara och mjukvara

När installationen har slutförts är nästa steg att säkerställa att din laddningslösning och energi utnyttjas så effektivt som möjligt. Det görs med hjälp av övervakning, balansering, schemalagd laddning och analysfunktioner.

 

Det här målet kan nås med hjälp av ett styrsystem för laddning (CMS – Charging Management System). Olika verksamheter kräver olika CMS-funktioner. Det viktigaste är dock att uppnå en hög produktivitetsnivå och tillgänglighet utan att behöva betala för överkapacitet.

Vi hjälper dig att:

 • Välj det bästa CMS-systemet för dina behov
 • Konfigurera instrumentpaneler och laddningsscheman
 • Konfigurera betalningssystem
 • Utbilda medarbetarna i ditt team för att lära dem utnyttja systemen maximalt

Laddningslösningarna måste, på samma sätt som dina fordon, garantera tillgänglighetsbehoven för din verksamhet – och vi vet att det inte finns en standardlösning som passar alla. Vi hjälper dig att hitta support-, reparations- och underhållsavtal med rätt omfattning för din verksamhet.

 

Vår pålitliga support gör att du slipper ägna en stor del av din tid åt att leta efter lösningar på de problem som kan uppstå.

Vi hjälper dig att:

 • Hitta rätt servicenivåavtal
 • Konfigurera lokal support med anpassade reparations- och underhållsavtal
 • Fjärrsupport som ger snabbare hjälp med att identifiera problem
 • Lösa problem snabbt och smidigt
 • Säkerställa att reservlösningar finns redo och tillgängliga om de värsta tänkbara scenarierna skulle inträffa

Ingen lösning är komplett utan de rätta tjänsterna som stöder din verksamhet och ger dig den extra fördel du behöver. Vi skräddarsyr vårt tjänstpaket efter dina behov – såväl aktuella som framtida – oavsett om din fordonsflotta består av lastbilar eller bussar.

 

Vi hjälper dig att:

 • Ta beslut baserade på verkliga data och analyser
 • Sänk driftkostnaderna, till exempel kostnaderna för energi och slitage
 • Lyft dina supportstrukturer till nästa nivå
 • Finansiera din laddningslösning baserat på framtida prognoser och med kostnadskontroll

Skräddarsydda elektrifieringslösningar – hur fungerar de?

Smart laddning möjliggör en smart verksamhet

Laddningen är en helt ny dimension att ta hänsyn till under planeringen av din verksamhet. Ditt styrsystem för laddning gör det möjligt att ladda smart.

Laddningen är en helt ny dimension att ta hänsyn till under planeringen av din verksamhet. Ditt styrsystem för laddning gör det möjligt att ladda smart.

Ditt styrsystem för laddning hanterar alla dessa punkter. Vi konfigurerar systemet åt dig och ser till att det fungerar smidigt.

Smart laddning spelar en viktig roll för att: 

 • Övervaka, hantera och begränsa laddningen
 • Håll dina batterier i bästa möjliga skick
 • Säkerställa tillgängligheten med hjälp av schemalagd laddning
 • Minska dina investeringar i infrastruktur
 • Säkerställa maximal energikapacitet för att optimera användningen
 • Ladda när priserna är låga för att minska kostnaderna
 • Dela data med andra system
 • Optimera energiförbrukningen

Lösningar för våra kunder

Falkenklev Logistik

Transport och logistik

Malmö, Sverige

Cirka 100 fordon

Lösning

Scania levererar en komplett e-mobilitetslösning, inklusive fem batteridrivna ellastbilar och en laddningslösning på 1,6 MW, till Falkenklev som en del av företagets plan att skapa en offentlig laddningsstation för 22 fordon. Laddningslösningen och den smarta laddningstekniken kommer att leverera, övervaka och optimera företagets energianvändning samt framtidssäkra laddningssystemet för ytterligare 18 fordon.

 

Falkenklev åtog sig dessutom att skapa en toppmodern 1,5 hektar stor solcellspark med ett 2 MW batteribaserat energilager för att säkerställa tillgången till den gröna och förnybara energi som krävs för att uppfylla företagets hållbarhetsmål.

 • 1,5 hektar solcellspark som säkerställer en grön och förnybar energikälla
 • 2 MW energilager
 • 5 st. dubbla 320 kW-laddare
 • 1,6 MW laddningseffekt med möjlighet att ladda 22 fordon samtidigt
 • 250 kW laddningseffekt per fordon, förberett för uppdateringar till 320 kW
 • Framtidssäkrat för nästa generations produkter
 • Var vid färdigställandet Sveriges största offentliga laddningsstation för lastbilar

Bergkvarabuss

Stads-, intercity-, skol- och turistbussar

Kalmar, Sverige

1 300 fordon

15 verkstäder

Lösning

Scania levererar en fordonspark med 34 blandade fordon i form av el- och biogasbussar i kombination med en toppmodern laddningslösning för Bergkvarabuss bussdepå och verkstad i Strängnäs, Sverige.

 

Efter analysfasen och en dialog med kunden rekommenderade vi en distribuerad lösning som kombinerar långsam laddning under nätterna med snabbare laddning under lunchtid. Den optimala lösningen för företagets verksamhet utgjordes av en laddningskapacitet på 40 kW under nätterna med möjlighet att öka laddningseffekten med 120 kW under dagtid. Vi levererade även laddningsmöjligheter till depåns verkstadsområde. 

Det mest avancerade styrsystemet för laddning valdes för att sänka driftkostnaderna och säkerställa fullständig tillgång till funktioner som laddningsbalansering, minskning av toppbelastningen vid laddning, optimering av batteriernas livslängd, förkonditionering, varningar och analyser. Affären omfattar ett tioårigt avtal som innebär att Scania driver verkstaden och depån med dygnet runt-support för reparation och underhåll – allt för att säkerställa maximal tillgänglighet.

 • 34 BEV- och gasbussar, varav 6 BEV-bussar i den första beställningen
 • Depå och verkstad
 • 2 st. 120 kW-laddare
 • 6 st. 120 kW-satelliter
 • Tioårigt verkstads-, underhålls- och laddningslösningsavtal
 • Scania har systemansvaret

FLERA DELAR AV VÅRA LÖSNINGAR

Dags att tala om elektrifiering?

Vill du ha mer information om laddning eller undersöka möjligheterna att elektrifiera din verksamhet? Fyll i formuläret så hör vi av oss och hjälper dig att komma i gång.

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

This field is mandatory, please fill it in

Select your country

You need to select a country since the email will go to different email addresses depending on your choice.

Terms and Conditions

We respect your privacy and will never sell your information. We will deal with your information in accordance with our Privacy Notice.

In order to submit the form please agree to the terms and conditions.