Llevame a scania españa .
Vaya a su sitio del mercado de Scania para más información.
España
Región
Unidad de producción

Almedalsveckan 2013

Under Almedalsveckan kommer Scania att belysa flera frågor av vikt för Scanias och den svenska industrins framtid: Ökad konkurrenskraft, hållbar utveckling samt jämställdhet och mångfald står på agendan.

Scania deltar som talare och sitter med i ett flertal paneler tillsammans med företrädare för olika partier, branschorganisationer, tankesmedjor, fackförbund och myndigheter. Följ oss här, sidan uppdateras löpande under veckan.