Viige mind Scania Eesti .

Lisateabe saamiseks minge oma Scania turule.

Tahhograafiateenused

Kohustuslikud muudatused sõidumeeriku eeskirjades kõikidele veokiomanikele

Oluline teave: muudatused sõidumeeriku eeskirjades, mis mõjutavad kõiki veokiomanikke Euroopa Liidus. Määruse (EL) nr 165/2014 muudatused maanteetranspordis kasutatavatele sõidumeerikutele on kehtestatud eesmärgiga astuda vastavus- ja ohutusmeetmete uude ajastusse.

 

Määruse (EL) nr 165/2014 hiljutise muudatusega võetakse kasutusele sõidumeerik SMART2. See täiustatud seade ei piirdu ainult juhi tegevuse salvestamisega, vaid hõlmab ka täiendavaid funktsioone, mille eesmärk on tagada kabotaaži ja töötajate lähetamist käsitlevate ELi õigusaktide järgimine. Märkimisväärseteks funktsioonideks on piiriületuste registreerimine ning sõiduki täpse asukoha kindlakstegemine peale- ja mahalaadimistoimingute ajal.

Paigaldage oma SMART2 sõidumeerik Scanias

Miks eelistada Scania töökoda?

  • Kvaliteet
  • Kiire teenindus
  • Sõiduki ühenduvus ja täielik funktsionaalsus (kogu teave näidikupaneelil)
  • Ei mingeid täiendavaid töökoja külastusi ja vajadust muude tarkvarauuenduste järele
  • Ei mingeid varjatud kulusid
  • Teie veoki spetsifikatsiooni põhjal fikseeritud hind
  • Rahvusvaheline garantii

 

SÕIDUMEERIKU ÜMBEREHITAMINE SMART2 VERSIOONILE *ALATES 1529, - EUROST

*Fikseeritud hinnad kehtivad ainult siis, kui sõiduk vastab algsele spetsifikatsioonile.
*Hinnad on esitatud ilma käibemaksuta.

Kas soovite tahhograafi vahetust?

Automaatsem tahhograafiandmete haldamine

Teie tahhograafi haldamine võib olla Teie personalile igapäevane logistiline tüütus või koguni tohutu ajaraiskaja. Parim viis tahhograafiandmete käitlemiseks on muuta see võimalikult automaatseks. Kuigi tegelikke juriidilisi kohustusi ei saa kunagi täielikult alltöövõtjale delegeerida, on viise, kuidas kõike tõhusamini kontrolli all hoida. See on võimalik läbi regulaarsete olekuaruannete, kus analüüsitakse võimalikke juriidilisi probleeme seoses rikkumiste, viivituste, vajalike kalibreerimiste ning läheneva kaardi ja litsentsi aegumisega.

Alates 21. augustist 2023 peab kõikidel Euroopa Liidus registreeritud sõidukitel olema nutikas tahhograaf Smart Tachograph 2 (Smart TCO 2). Kõigil rahvusvahelistel vedudel kasutatavatel analoog- ja digitaaltahhograafidega sõidukitel on kuni 31. detsembrini 2024 võimalik täiendada olemasolevaid lahendusi Smart TCO 2-ga, samas kui teistel rahvusvahelisi vedusid tegevatel nutika tahhograafiga Smart Tachograph 1 sõidukitel on aega muuta olemasolevaid lahendusi 21. augustini 2025.

Uue Smart 2 sõidumeeriku abil hõivatakse asjassepuutuvate tegevuste salvestis automaatselt ning seda talletatakse kauem. Kui töötate kogu Euroopas, muudab see Teie jaoks piiriülese tuvastamise lihtsamaks. Võtke juba täna ühendust oma edasimüüjaga ning lugege lisateavet, kuidas uus määrus Teie sõidukiparki mõjutab ja kavandage oma sõidukipargi moderniseerimine.

 

Omadused ja eelised

- Lihtsustatud automatiseeritud tahhograafi haldamine

- Lihtne piiriülene tuvastamine

- Sisemine liikumisandur puhke- ja sõiduaegade automaatseks tuvastamiseks

- Sõiduteekondade alguse ja lõpu automaatne salvestamine

- Täiendavat riistvara pole vaja
- Vältige rikkumisi ja trahve
- Pidevad õigusliku analüüsi aruanded
- Kõiki teie andmeid talletatakse eemalt ja turvaliselt
- Traadita, toimib eemalt kõikjalt
- Meeldetuletused SMS-i ja e-posti teel
- Vastab digitaaltahhograafi ja nutika tahhograafi standarditele
- Andmed on kättesaadavad andmetele juurdepääsu kaudu

Broneerige tahhograafi vahetus

Leidke lähim töökoda

Avastage rohkem