Denmark

Reducer CO2-udslippet

For at kvalificere sig som et af Scanias bæredygtige alternativer skal brændstoffet opfylde tre vigtige kriterier: At det reducerer CO2-udslippet, at det er kommercielt tilgængeligt, og at det har den rigtige pris.

HVO

Hydrogeneret vegetabilsk olie – HVO – er en moderne måde at producere biologisk baserede dieselbrændstof af høj kvalitet uden at gå på kompromis med brændstoflogistik, motorer, udstødningssystemer eller emissioner.

HVO kan fremstilles fra forskellige kilder – f.eks. spildolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt. Anvendelsen af disse energikilder har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

Biodiesel

Biodiesel, der også kaldes FAME (fedtsyremetylester), kan fremstilles ud fra forskellige kilder, f.eks. rapsfrø, planter og affaldsmadolie. Biodiesel har også den fordel, at det er flydende, og at det er tilgængeligt i store mængder.

Udbuddet af bæredygtig biodiesel anvendes primært til iblanding i diesel eller i 100 % ren form. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 66 % reduktion af CO2-udslippet.

Biogas

Biogas kan produceres af mange forskellige kilder. Den mest omkostningseffektive måde til produktion af biogas er brug af lokalt spildevand og affald. Biogas består af det samme molekyle som naturgas, men biogas er fornybar, og naturgas er fossilt. De to typer kan bruges parallelt.

Flydende naturgas/flydende biogas er metangas, som køles ned til flydende form. Det volumetriske energiindhold i LNG sammenlignet med diesel er 1:1,7. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

Naturgas

Naturgas er metangas, som findes i lommer i jordens overflade. Den udvindes fra separate gasforekomster eller i forbindelse med olieudvindelse. Naturgas er et fossilt brændstof, men da metanmolekylet kun indeholder ét kulstofatom, er mængden af udledt CO2 under forbrænding mindre end med brug af stardarddiesel.

Naturgas og biogas kan bruges parallelt. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 20 % reduktion af CO2-udslippet.

Bioetanol

Bioetanol er det mest udbredte biobrændstof i transportbranchen i dag. Det er også det biobrændstof, der mest sandsynligt kan leveres i store mængder på en bæredygtig måde i fremtiden. En stor fordel er, at brændstoffet er flydende, og at det er tilgængeligt i store mængder globalt.

Det kan produceres af forskellige råmaterialer som sukkerrør, hvede og majs. Det er også muligt at bruge affaldsprodukter med højt indhold af stivelse eller sukker, f.eks. cellulose eller brød. Derudover er det relativt nemt at producere bioethanol selv i små mængder. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.

Hybrid

Hybridkøretøjet kører på elektricitet kombineret med et biobrændstof. Det reducerer brændstofforbruget markant og resulterer derfor i lavere emissioner. Det reducerer også støj, hvilket giver hybridkøretøjet særlige fordele som f.eks. tilladelse til at distribuere i byer tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten.

Distribution uden for myldretiden giver mange fordele som bl.a. reduceret køretid, brændstofforbrug og CO2-udslip. Det øger også køretøjets anvendelsesmuligheder. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 92 % reduktion af CO2-udslippet.

Alternative brændstoffer

ALTERNATIVE BRÆNDSTOFFER