Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Klager

Her har du en oversigt over de klagemuligheder, du har hos Scania Finans.

Er du uenig i afgørelsen af din sag hos Scania Finans?

Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, så kan du kontakte vores klageansvarlige. Hvis sagen kan løses gennem den klageansvarlige, vil det væres nemmest og hurtigst for begge parter.

Klager kan du rettet til vores klageansvarlige, der vil se på sagen og give sin vurdering.

Scania Finans AB

Att. Customer Complaints Manager

Verkstadsvägen 11

SE-151 87 Södertälje

Sverige

E-mail: customercomplaints.scaniafinans@scania.com

Kan vi ikke nå til enighed?

Såfremt en tvist vedrørende sagen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.