Denmark

LAD OS TALE OM ECOLUTION

Vi giver dig gerne en gratis Ecolution-analyse.

+45 25 51 80 22

Ring mig gerne op

utrolig brændstof-økonomi

Ecolution by Scania er en omfattende og effektiv løsning til at forbedre din brændstoføkonomi og skåne miljøet. Vores forståelse af din drift gør det muligt at specificere din lastbil, skræddersy chaufførtræning, samt tilbyde vedligeholdelse, der holder dig kørende. Resultatet er lavere brændstofforbrug og CO₂-udslip.

BRÆNDSTOF- ANALYSE

Driftsdata fra dit eksisterende køretøj fortæller os, hvordan vi kan minimere dit brændstofforbrug og emissioner.

LØSNING

Vi arbejder sammen for at optimere din specifikation, chaufførens kørestil samt vedligeholdelse for at kunne tilbyde den bedste løsning.

RESULTAT

Ecolution by Scania giver brændstofbesparelser på gennemsnitligt 10 % samt reducerer CO₂-udslippet.

SPAR DIESEL med Ecolution

Sæby Gods i Nordjylland har 25 trækkende enheder. 5 af dem er omfattet af Ecolution by Scania konceptet - Scanias mest omfattende og effektive løsning til at reducere CO2- udledning og udgiften til brændstof. Virksomheden har indtil videre oplevet en gennemsnitbesparelse på 8-10% på brændstof.

Ecolution by Scania er markedets mest brændstoføkonomiske og CO2-reducerende koncept, der starter med brændstofoptimeret specifikation af lastbilen i forhold til dens anvendelsesområde. Det gælder f.eks. dæk med lav rullemodstand, montering af tag- og sidespoilere samt sideskørter for at forbedre aerodynamikken. Desuden er lastbilen udrustet med Scania Communicator, der indsamler og trådløst overfører lastbilens driftsdata til en computer på kontoret.

Ud over den brændstofoptimerede specifikation udarbejdes en skræddersyet serviceaftale med betegnelsen Maintenance+. Heri indgår en række ekstra servicepunkter, der har særlig fokus på at reducere brændstofforbruget.

I forbindelse med levering af en Ecolution-Scania skal chaufføren på et par timers kursus i brændstoføkonomisk kørsel. For hele tiden at holde chaufførens kundskaber og kørestil ajour indgår også Scania Driver Coaching i pakken. Blandt de indsamlede driftsdata er bl.a. lastbilens brændstofforbrug, tomgangstid, antal hårde opbremsninger, køretid med Cruise Control mv. Via en personlig coach bliver chaufføren løbende informeret om hans eller hendes kørestil, så eventuelle unoder kan rettes og brændstofforbruget yderligere sænkes.

No Cure no Pay

Siden introduktionen i 2011 er Ecolution by Scania videreudviklet, så det bl.a. også kan omfatte en ”No cure, no pay”-garanti, hvor Scania refunderer dine udgifter til de nødvendige abonnementer på overførsel af driftsdata samt chaufførcoachingen, såfremt den opnåede brændstofbesparelse ikke dækker udgifterne. Forudsætningen for Scanias ”No cure, no pay”-garanti er, at dine chauffører deltager aktivt og positivt i arbejdet med at optimere deres kørestil, så der er en realistisk mulighed for at opnå den forventede brændstofbesparelse

 

 

EN BEDRE FORRETNING I ET BREDERE PERSPEKTIV

BRÆNDSTOF- ANALYSE

Ecolution by Scania drejer sig om din drift. Alt er skræddersyet efter dit behov. For at forstå behovene, analyserer vi flere ting i din drift.

TRANSPORT

Hvilke behov og ønsker har du ved dine driftsforhold?

LAST

Nyttelasten påvirker det optimale valg af drivline.

RUTER

Ruternes topografi, hastigheder og trafikforhold tages i betragtning.

CHAUFFØRER

Vi analyserer hvordan chaufførerne kører lastbilerne for at hjælpe dem med at reducere brændstofforbrug og slitage.

LØSNING

Resultaterne af vores analyse sætter rammerne for vores fælles mål. Vi arbejder med at opnå det ønskede brændstofforbrug ved at tage fat på følgende områder.

KØRETØJ
KØRESTIL
VEDLIGEHOLDELSE
PARTNERSKAB
DRIVLINE
SPOILERE
ALTERNATIVE BRÆNDSTOFFER
GEARING

Optimeret specifikation

Lastbilen er specificeret, så den reducerer brændstofforbruget uden at gå på kompromis med effektiviteten. Processen omfatter valg af motor, gearing, spoilere, støttesystemer og mulig anvendelse af alternative brændstoffer som biogas, bioethanol eller biodiesel.

OPTIMERET SPECIFIKATION

Køretøjet er specificeret, så det reducerer brændstofforbruget uden at gå på kompromis med effektiviteten. Processen dækker valg af motor, gearing, spoilere, støttesystemer og mulig anvendelse af alternative brændstoffer som biogas, bioethanol eller biodiesel.

Spoilere

Spoilere forbedrer køretøjets aerodynamiske egenskaber og reducerer luftmodstanden betydeligt. Både tagspoilere og sidespoilere fås i forskellige udgaver. Det optimale valg afhænger af køretøjstype og kørselsopgave.

OPTIMERET SPECIFIKATION

Køretøjet er specificeret, så det reducerer brændstofforbruget uden at gå på kompromis med effektiviteten. Processen dækker valg af motor, gearing, spoilere, støttesystemer og mulig anvendelse af alternative brændstoffer som biogas, bioethanol eller biodiesel.

ALTERNATIVE BRÆNDSTOFFER

En måde at reducere CO2-udslippet yderligere er ved at anvende alternative brændstoffer. Biodiesel, biogas, RME og bioethanol er eksempler på bæredygtige alternativer, og afhængig af kundernes behov har Scania fokus på at udbrede anvendelsen af disse.

OPTIMERET SPECIFIKATION

Køretøjet er specificeret, så det reducerer brændstofforbruget uden at gå på kompromis med effektiviteten. Processen dækker valg af motor, gearing, spoilere, støttesystemer og mulig anvendelse af alternative brændstoffer som biogas, bioethanol eller biodiesel.

GEARING

Ved at specificere den rigtige gearkasse og bagakselgearing kan motorens omdrejningstal optimeres til dine transportopgaver. Scania Opticruise vil automatisk vælge det mest effektive gear.

TRÆNINGEN BEGYNDER
GAMLE KØRSELSMØNSTRE
FEEDBACK - STRAKS OG MÅNEDLIG
STØTTESYSTEMER

OPTIMERET KØRESTIL

Uddannelse er en langsigtet investering. Men når det drejer sig om chaufførtræning, er resultatet øjeblikkeligt. Det kan booste dine chauffører og din forretning på måder, som du måske ikke har været opmærksom på eller tror muligt. Både nye og erfarne chauffører vil se blivende forbedringer.

TRÆNINGEN BEGYNDER

Næsten fra starten af Scanias chaufførtræning anlægger chaufføren sig en defensiv kørestil, der reducerer brændstofforbruget med op til 10 %.

OPTIMERET KØRESTIL

Uddannelse er en langsigtet investering. Men når det drejer sig om chaufførtræning, er resultatet øjeblikkeligt. Det kan booste dine chauffører og din forretning på måder, som du måske ikke har været opmærksom på eller tror muligt. Både nye og erfarne chauffører vil se blivende forbedringer.

GAMLE KØRSELSMØNSTRE

Efter den indledende chaufførtræning er det nemt at glide tilbage til sine gamle kørselsmønstre, uanset hvor stor effekten var i starten.

OPTIMERET KØRESTIL

Uddannelse er en langsigtet investering. Men når det drejer sig om chaufførtræning, er resultatet øjeblikkeligt. Det kan booste dine chauffører og din forretning på måder, som du måske ikke har været opmærksom på eller tror muligt. Både nye og erfarne chauffører vil se blivende forbedringer.

FEEDBACK - STRAKS OG MÅNEDLIG

Chaufføren får øjeblikkelig feedback på sin ydeevne. En måned efter den indledende træning ringes chaufføren op af Scanias chaufførcoach, der giver personlig feedback baseret på konkrete køretøjsdata fra køretøjets sorte boks. Den løbende månedlige feedback sikrer fortsat udvikling og reduceret brændstofforbrug.

OPTIMERET KØRESTIL

Uddannelse er en langsigtet investering. Men når det drejer sig om chaufførtræning, er resultatet øjeblikkeligt. Det kan booste dine chauffører og din forretning på måder, som du måske ikke har været opmærksom på eller tror muligt. Både nye og erfarne chauffører vil se blivende forbedringer.

STØTTESYSTEMER

Støttesystemer som Scania Active Prediction og Scania Driver Support hjælper chaufføren til at køre på en måde, som sikrer det lavest mulige brændstofforbrug.

JUSTERING AF SPOILERE
DÆKSTATUS
AKSELJUSTERING

OPTIMERET VEDLIGEHOLDELSE

Vi sikrer, at køretøjet holdes i den bedst tænkelige stand takket være en særligt udformet serviceaftale. Tjekpunkterne er tilføjelser til det normale vedligeholdelsesprogram og inkluderer tjek af dæktryk og dækstatus, akseljustering, justering af spoilere mv.

JUSTERING AF SPOILERE

Vindtunnel- og brændstoftests viser, at et køretøjs brændstofforbrug i høj grad påvirkes af tagspoilerens højde i forhold til køretøjets opbygning. Værkstedet optimerer spoilerens vinkel.

OPTIMERET VEDLIGEHOLDELSE

Vi sikrer, at køretøjet holdes i den bedst tænkelige stand takket være en særligt udformet serviceaftale. Tjekpunkterne er tilføjelser til det normale vedligeholdelsesprogram og inkluderer tjek af dæktryk og dækstatus, akseljustering, justering af spoilere mv.

DÆKSTATUS

For lavt eller for højt dæktryk kan blive dyrt og endda farligt. Korrekt dæktryk sikrer lav rullemodstand og lavest muligt brændstofforbrug samt forlænger dækkenes levetid.

OPTIMERET VEDLIGEHOLDELSE

Vi sikrer, at køretøjet holdes i den bedst tænkelige stand takket være en særligt udformet serviceaftale. Tjekpunkterne er tilføjelser til det normale vedligeholdelsesprogram og inkluderer tjek af dæktryk og dækstatus, akseljustering, justering af spoilere mv.

AKSELJUSTERING

Aksler, der ikke er justeret korrekt, forøger brændstofforbruget. Ved at udmåle akselrne og justere dem om nødvendigt reduceres dækslitage og andre driftsomkostninger i form af bl.a. længere dæklevetid. En fejljustering på 1 grad medfører typisk mere end 1 % højere brændstofforbrug.

FASTSÆTTELSE AF MÅLET
MÅNEDLIGE RAPPORTER
EVALUERINGSMØDER

LØBENDE OPFØLGNING

Nøglen til at nå de fastsatte mål er et tæt samarbejde mellem begge parter. Scania er tovholder på alt arbejde, der kræver din involvering, og holder dig opdateret med månedlige statusrapporter. Dette følges op med kvartalsmøder, hvor vi drøfter aktiviteter, der kan forbedre den samlede ydelse.

FASTSÆTTELSE AF MÅLET

Brændstofforbruget ved din nuværende drift fastsættes som referencepunkt. Analysen foreslår et mål for brændstofforbruget, som parterne bliver enige om. Samarbejde er nøglen, og Scania er tovholder på det løbende arbejde med at forbedre resultaterne.

LØBENDE OPFØLGNING

Nøglen til at nå de fastsatte mål er et tæt samarbejde mellem begge parter. Scania er tovholder på alt arbejde, der kræver din involvering, og holder dig opdateret med månedlige statusrapporter. Dette følges op med kvartalsmøder, hvor vi drøfter aktiviteter, der kan forbedre den samlede ydelse.

MÅNEDLIGE RAPPORTER

Hver måned modtager du en rapport over fremskridtene i henhold til referencepunktet og målet for brændstofforbruget.

LØBENDE OPFØLGNING

Nøglen til at nå de fastsatte mål er et tæt samarbejde mellem begge parter. Scania er tovholder på alt arbejde, der kræver din involvering, og holder dig opdateret med månedlige statusrapporter. Dette følges op med kvartalsmøder, hvor vi drøfter aktiviteter, der kan forbedre den samlede ydelse.

EVALUERINGSMØDER

Hver tredje måned mødes vi og ser på resultaterne, drøfter muligheder for forbedringer samt definerer aktiviteter for at opnå løbende forbedringer.

RESULTAT

Ecolution by Scania er til gavn for din virksomheds økonomi og for miljøet. Forbedringerne vil give besparelser med det samme og på langt sigt.

SPAR BRÆNDSTOF

Ecolution by Scania virker. Brændstofbesparelser på de nuværende Ecolution-lastbiler er mere end 10 % sammenlignet med referencelastbilerne. Du sparer med det samme og i løbet af hele Ecolution-programmet.

REDUCER UDSLIP

Ecolution by Scania reducerer drastisk dine omkostninger, mens du samtidig reducerer emissionerne med samme hastighed. Det er et stort skridt imod reduktion af vores CO2-udslip.

VEJEN TIL SUCCES

"Ecolution er en effektiv metode til at spare og tjene penge. Den største brændstofbesparelse for en enkelt chauffør er 16 %.”

Jesper Bundgaard Madsen

Adm. dir. for Vendelbo Spedition A/S, Danmark

LAD OS TALE OM ECOLUTION

Vi giver dig gerne en gratis Ecolution-analyse.

+45 91 34 40 14

Ring mig gerne op
Map

Lad os tale forretning

Find din nærmeste forhandler

Scania Assistance

Vi er her for at hjælpe - 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Ring til os
+45 33 32 70 44
Find din nærmeste forhandler