Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Abonnementsvilkår - Fleet Management Services

Abonnementsvilkår -  Fleet Management Services (FMS)

 

Opsigelse af fms-abonnementer

FMS-abonnementer kan opsiges med 3 måneders varsel til sda.fleetsupport@scania.dk.

 

Generel aftale – Scania Databaserede Services

Ved underskrivelse accepterer og bekræfter både Kunden og Scania følgende:

Scania leverer flådeadministration, fleksibel service, fleet care, uptime garantier, digital fartskrivning, uddannelse af chauffører, træning af chauffører og/eller andre data drevne serviceydelser til Kunden. 

Visse af disse Serviceydelser kan være i forbindelse medkøretøjer, motorer, trailere, opbygninger og andre produkter ("Produkter"), der betjenes af Kunden.

Identiteten af de Produkter, som er dækket af Serviceydelserne, samt spændet af Serviceydelser aktiveret for hvert af dem, bestemmes og formaliseres via kundeordrer eller instruktioner i overensstemmelse med de sædvanlige og til enhver tid gældende Scania bestillingsrutiner som behørigt kommunikeret til Kunden.

Omfang, indhold, funktioner og tilgængelighed af relevante Serviceydelser samt Scanias tilsagn om service vedligehold og support (hvor relevant) er defineret særskilt af Scania i servicebeskrivelser som til enhver tid gjort gældende af Scania og kommunikeret til Kunden.

De "Almindelige vilkår for abonnement på Scania Databaserede Services", som til enhver tid er gjort gældende af Scania og behørigt kommunikeret til Kunden, gælder også for denne aftale og for alle Serviceydelser, der ydes i henhold til denne.

Ovenstående gælder i forhold til alle leverandører af Serviceydelserne i Scanias autoriserede netværk af distributører, forhandlere og/eller værksteder.

Kunden forpligter sig til straks at meddele Scania, når et Produkt omfattet af denne aftale ikke længere betjenes af Kunden (for eksempel på grund af salg eller anden overdragelse af ejerskab, opsigelse af en lejeaftale omfattende Produktet, eller hvis Kunden udlejer det til en tredjemand).