Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Statsligt tilskud til nye biler til alternative drivmidler

Pulje afsat til grøn transport 

Den 16. december 2020 trådte der en ny stats-støtteordning i kraft til omstilling af erhvervstransporten. 

Puljen, der er afsat til grøn transport, udgør 16,4 mio. kr., og kan gavne ved f. eks. køb af gasbiler og BEV. Det statslige tilskud kan udgøre op til 60.000 kr. ekskl. moms pr. bil til dækning af meromkostninger ved køb af lastbiler. Derudover kan der ydes tilskud til etablering af fyldestationer og ladestationer forudsat, at disse placeres ved trafikale knudepunkter og er offentligt tilgængelige. 

Ansøgningen om tilskud kan sendes til Vejdirektoratet af transport- og distributionsvirksomheder og ansøgnigsskemaet finder man på virk.dk. Ordningen løber frem til udgangen af 2024.

Bliv klogere på stats-støtteordningen

Gå til virk.dk