Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

HVO biodiesel

FAQ om HVO

Hvad er HVO?

HVO er en forkortelse for Hydrotreated Vegetable Oil og er en 100 % biologisk dieselolie. HVO er fremstillet af affalds- og restprodukter samt vegetabilske olier. Biodieslen bliver brintbehandlet, så den opnår de samme tekniske egenskaber som fossilt diesel.

HVO kan blandes med fossilt diesel eller bruges som 100 % ren HVO i en Scania dieselmotor.

Er HVO miljøvenligt?

Ja, det er det. Da HVO er produceret af 100 % fornybart materiale, der er baseret på fedtaffald og restprodukter. Isoleret set er reduktionen på transportområdet 100 %, fordi HVO er produceret på basis af 100 % fornybart materiale. I et vugge-til –grav-perspektiv, hvor bl.a. transport af brændstoffet er indregnet, er der for HVO en typisk CO2-reduktion på op til 90 % i forhold til fossilt diesel. Derudover mindskes udledningen af partikler og NOx med op til 30 % på ældre motorer.

Er der rå palmeolie i HVO?

Nogle leverandører anvender palmeolie til produktion af HVO, men HVO kan også produceres helt uden anvendelse af palmeolie. Scania tager afstand til de negative konsekvenser, som palmeolie typisk forårsager på miljøet som f.eks. fjernelse af regnskov og afbrænding af tørv inden en palmeplantage anlægges.

Det er derfor kun muligt at tanke HVO fra bæredygtig produktion og uden palmeolie hos Scania Danmark.

Hvorfor kan HVO være transportørernes løsning på mere bæredygtig transport?

HVO har de samme tekniske egenskaber som fossilt brændstof, men er langt mere miljørigtigt. Produktet er allerede tilgængeligt på markedet og kan anvendes i alle eksisterende Scania dieselmotorer både i ren form eller som iblandet fossilt diesel. HVO kræver derfor ingen investeringer i nyt materiel.

HVO har derudover den store fordel, at det kan anvendes inden for alle eksisterende transportområder, ligesom man som transportør selv kan styre præcis hvor meget HVO, man ønsker at anskaffe. F.eks. kan transportøren tilbyde hvert enkelt transportkøber, at denne kan få transporten udført med HVO mod et klimatillæg, hvorefter transportøren indkøber HVO svarende til de klimatransporter, der er solgt.

Hvorfor er det relevant at bevæge sig mod alternative brændstoffer som transportør?

44 % af verdens olieforbrug går til vejtransport. Med tanke på miljøet bør man søge væk fra anvendelse af fossile brændstoffer, og her er det absolut nødvendigt at indføre alternative brændstoffer inden for vejtransportsektoren. Der kan tages affære allerede i dag, for teknologien findes. Bæredygtige biobrændstoffer som HVO kan nemlig give et øjeblikkeligt bidrag til reduktionen af det globale CO2-udslip.

Hvad koster det slutbrugeren, at transportøren kører på HVO?

Transport og dermed brændstoffet til transport, udgør ofte kun en meget lille andel af en vares pris. Derfor er merprisen for f.eks. en HVO-baseret transport oftest overraskende billig, hvis det er forbrugeren eller slutbrugeren, der betaler for den bæredygtige transport. Således vil en typisk supermarkedsvare som en rulle kiks eller en liter mælk kun stige med ca. 2 øre, hvis den distribueres med HVO. Tilsvarende vil en containertransport kun øges med ca. 30 kr. og en kubikmeter beton vil med ca. 15 kr.