Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Flere batterielektriske løsninger til tung transport

Den førende leverandør i skiftet mod et bæredygtigt transportsystem

Den hurtige udvikling af elektrificerede transportløsninger for tung transport omfatter bl.a. fremskridt inden for batteriteknologi, når det gælder effektiviteten til at lagre energi i forhold til batteriernes vægt. Også opladningstid, opladningscyklus og batteripris pr. kg forbedres hurtigt. Det betyder, at disse løsninger bliver mere omkostningseffektive, især ved gentagne og forudsigelige transportopgaver. Batteriløsningerne vil gradvist indgå i Scanias markedsledende fossile og biobrændstofdrevne løsninger til de fleste transportopgaver.

”Vi ser, at batterielektriske løsninger er de første på markedet, der kan præstere helt emissionsfri transport. For kunden betyder batteriteknologien, at køretøjet kræver mindre service end et konventionelt køretøj, hvilket bl.a. betyder mere tid i drift. Vi har lært meget af bussegmentet, hvor omstillingen til batteridrift startede tidligere, og hvor de batterielektriske løsninger allerede er meget efterspurgte. Scanias timing i dette segment var ikke optimal, men det gav alligevel gode erfaringer, og vi gør store fremskridt med Scanias nye elektrificerede busprogram. Det gav os også gode grundlæggende erfaringer, som vi kan udnytte, når vi styrker vores satsning på elektrificerede lastbilløsninger, ”siger Alexander Vlaskamp, Head of Sales and Marketing hos Scania.

Scania har allerede lanceret en fuldt elektrificeret lastbilmodel samt el-hybrid lastbiler med og uden plug-in teknologi. Om få år planlægger Scania at introducere elektrificerede lastbiler til kørsel over lange afstande i op til 4,5 timer i træk med vogntogsvægte på op til 40 tons og hurtig opladning under chaufførernes obligatoriske hviletid på 45 minutter.

I 2025 forventer Scania, at elektrificerede køretøjer vil tegne sig for omkring 10 % af koncernens samlede køretøjssalg i Europa, og inden 2030 forventes 50 % af det samlede Scania-salg af køretøjer at være elektrificeret.

Batterielektrisk vs. brint

Scania har allerede investeret i udvikling af brintteknologi til tunge køretøjer og er i øjeblikket den eneste producent, der har leveret brintkøretøjer til regulær drift hos kunder. Scanias teknikere har gjort sig værdifulde erfaringer fra disse tidlige tests, og udviklingen vil fortsætte.

Dog vil brugen af brint til tung transport fremover være forholdsvis begrænset, da der er brug for tre gange så meget grøn elektricitet til at drive en brintbil sammenlignet med en tilsvarende batterielektrisk lastbil. Der går nemlig meget energi tabt i produktion og distribution af brint og den efterfølgende konvertering tilbage til elektricitet til brintkøretøjernes elektriske drivline. Brint kræver dermed stor tilgang til vedvarende overskudsenergi f.eks. vindmøllestrøm om natten.

Reparations- og vedligeholdelsesomkostningerne for brintkøretøjer udgør også en udfordring. Prisen for et brintkøretøj vil være højere end for et tilsvarende batteri-elektrisk køretøj, da brintkøretøjets drivlinesystemer er mere komplekse bl.a. på grund af et omfattende luft- og kølesystem. Desuden er brint en flygtig gasart, der kræver mere vedligeholdelse for at sikre sikkerheden ved håndtering og drift.

Forpligtet til flere elektriske produkter

Scanias videnskabeligt baserede klimamål vil medføre, at virksomheden reducerer CO2-emissionerne fra sine egne aktiviteter med 50 % inden 2025 samt reducerer emissionerne fra kundernes køretøjer med 20 % i samme periode. For at nå disse ambitiøse mål har Scanias fokus på hele energikæden “fra well-to-wheel”, hvilket er mere ambitiøst end mange af de lovgivningsmæssige regler der er på vej, og som kun fokuserer på bæredygtigheden “ tank-to-wheel”.

Scania forpligter sig til at lancere mindst ét nyt elektrisk drevet køretøj i sit bus- og lastbilprogram hvert år. Samtidig forpligter Scania sig til at påvirke de samfundsmæssige investeringer i en udbygning og effektivisering af ladeinfrastrukturen til batteri-elektriske køretøjer.

”Scanias fokus er vores kunders forretning. Transportvirksomhederne skal under hele omstillingen til et bæredygtigt transportsystem fortsat kunne udføre deres opgaver på en effektiv måde til en rimelig pris”, konkluderer Alexander Vlaskamp.

Se hele Scanias batterielektriske udvalg

Batterielektriske lastbiler