Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Er el bedre end biogas?

Biogas er stadig en bedre kli­ma­løs­ning end el

Elektriske lastbiler er på vej, og mange ønsker at springe direkte fra diesel til el. Sideløbende er der en rivende udvikling i gang blandt andet med hensyn til batterierne som både skal produceres til en rimelig pris, have en begrænset vægt samt en levetid, der modsvarer lastbilens økonomiske levetid. Og der er vi ikke rigtig endnu.

El-lastbiler er kostbare og driftsudgifterne er ofte en ukendt faktor for ikke at tale om gensalgsværdien. Derfor er det yderst relevant at overveje, om ikke biogaslastbiler er et mere optimalt valg og måske også vil være relevante og konkurrencedygtige selv når el-lastbilerne er mere veludviklede.

Det er interessant at se på klima- og miljøaspekterne ved el kontra biogas. Der findes 17 gastankstationer i Danmark, og fire mere er planlagt i løbet af 2019. Så vidt vides sælger de alle alene 100% biogas og den danskproducerede biogas sikrer eliminering af CO2-udslippet. Gasbilen er mere lydsvag end diesel, og partikeludslippet er 73% lavere end Euro6-kravet, ligesom NOx-niveauet er 64% lavere end Euro6-kravet. Disse data gælder for Scanias seneste generation af gasmotorer. Alt i alt en optimal klimaløsning og derudover med gode egenskaber til kørsel i bymiljøet.

Ser vi på den danske elproduktion er 50% af vores el, produceret med vedvarende energikilder, altså vand, sol, vind eller biobrændstof. Det betyder altså, at man stadig har et mærkbart CO2-udslip ved anvendelse af el-køretøjer, såfremt stikket sættes i en vilkårlig stikkontakt.

I Danmark findes udelukkende kommercielle gastankstationer med komprimeret gas også kaldet CNG. Komprimeret gas fylder fem gange mere end almindeligt diesel, men er væsentligt mere bæredygtigt.

Med flydende gas (LNG) kan brændstoffets rækkevidden øges markant, da gassen i flydende form kun fylder 1,7 gange mere end diesel. Der er endnu ingen LNG-tankstationer i Danmark, men det forventes at komme, når efterspørgslen på anvendelse af gas til tung indenrigskørsel stiger.

Et markant bæ­re­dyg­tigt tiltag for kun 5000 kr. om måneden

Omkostningen ved typiske biogaslastbiler til distribution eller renovationskørsel er en TCO (Total Cost of Ownership) forøgelse på 5.000 kr. om måneden. Transportkøbere der griber denne mulighed kan således for en beskeden merpris eliminere CO2-udslippet ved transporten. Desuden gavner de bymiljøet markant og sender et solidt signal til egne kunder, medarbejdere, kommende medarbejdere og samfundet som helhed. Kort sagt vil det styrke enhver virksomheds image og brand at træde frem som ”first mover”. Og den mulighed er til stede, da det hidtil stort set kun er offentlige instanser, der har sat biogaskøretøjer på gaden.

Sætter vi slutligt ekstraudgiften på de 5.000 kr. i relation til det transportarbejde, der udføres, bliver det rigtig interessant. På dagligvare betyder det nemlig blot en typisk stigning på ganske få ører. Det vil sige, at vi taler om promiller på slutvarens pris, mens det på mere komplicerede transporter ofte bliver til 1% i forøgelse af den totale omkostning. Eksempelvis 20 kroner ekstra for at få kørt en container ud og hjem igen.

Følgende danske byer har ga­stank­sta­tio­ner

 • rich-text-image Odense
 • rich-text-image Sønderborg
 • rich-text-image Aabenraa (2 stationer planlagt 2019)
 • rich-text-image Tønder (2 stationer planlagt 2019)
 • rich-text-image Fredericia
 • rich-text-image Vejle
 • rich-text-image Silkeborg
 • rich-text-image Skjern
 • rich-text-image Holstebro
 • rich-text-image Skive (2 stationer)
 • rich-text-image Aalborg
 • rich-text-image Frederikshavn
 • rich-text-image København (4 stationer)
 • rich-text-image Taastrup
 • rich-text-image Frederikssund