Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Den grønne uge 2019

I bæredygtighedens tegn

Scania har et stort fokus på at sikre udviklingen mod et bæredygtigt transportsystem. Den grønne uge er et skridt i retningen mod at nå målet. Hver dag i en uge gennemgik alle medarbejdere i serviceorganisationen en 15 minutters session, der introducerede medarbejderne for de 17 verdensmål. Strategien for bæredygtighed hos Scania er nemlig hægtet op på fire af verdensmålene, hvorfor information til og inklusion af medarbejderne er helt centralt.

De fire verdensmål som Scania i særdeleshed fokuserer på, er følgende:

·         Verdensmål 9: Industri innovation og infrastruktur. Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

·         Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

·         Verdensmål 13: Klimaindsats. Vi skal forebygge klimarelaterede problemer.

·         Verdensmål 17: Partnerskaber for handling. Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Formålet med Den grønne uge var ikke kun at introducere og informere om verdensmålene, men også at få den bæredygtige tankegang integreret som en del af dagligdagen på værkstederne og skabe en grønnere hverdag. En af opgaverne under Den grønne uge var bl.a. først at undersøge, om der var områder på værkstederne, hvor man kunne reducere miljøpåvirkningerne og altså have et mere bæredygtigt fokus.  
 

Energibesparende tiltag
 

Der var mange spændende punkter og observationer fra medarbejderne, og der var da også særligt fokus på de velkendte store energisyndere såsom lys, ventilation, motorer, pumper, køling og maskiner. Flere af de bæredygtige forbedringer som medarbejderne bidrog med under Den grønne uge, er løbende blevet implementeret på værkstederne og har allerede resulteret i store energibesparelser.

Eksempelvis er der på et værksted skruet ned for vandtemperaturen, da man har fundet en sæbe, som kan gøre de olierede komponenter rene ved blot 35 grader. Da der er tale om et højt vandforbrug til rengøring, er det altså noget, der virkelig får energiforbruget ned. På et andet værksted har man forbudt hinanden at bruge porten som indgang og udgang, så man nu kun bruger døren, mens der på et tredje værksted er blevet foreslået, at man sætter solceller op til varmt vand. Dette er et projekt, som vil blive igangsat om et år.

Bæredygtige initiativer

Vil du vide mere om vores grønne initiativer? På vores bæredygtighedsside kan du bl.a. læse om klimadagen, alternative brændstoffer og meget mere.

Scanias grønne initiativer