Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

AT FINDE TALENT

At tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere

At tiltrække de rigtige færdigheder

Vores dages globaliserede verden lægger et øget pres på store virksomheder for at tiltrække, udvikle og fastholde medarbejdere. Administrerende HR-direktør Kent Conradson siger, at selvom Scania har en fremragende kompetencebase, er der stadig brug for at gøre mere, for at virksomheden kan nå sine mål for 2020.

Hvordan vil Scania håndtere den øgede kamp om talentmassen?

Vores folk er den absolut vigtigste faktor i opnåelsen af succes. Ingen af vores forretningsmål kan nås uden dedikerede og motiverede medarbejdere. Ifølge vores mål sigter vi mod at blive brancheførende inden for bæredygtig transport. At opnå dette kræver, at vi sikrer de færdigheder, vi har brug for for at fastholde den position. Vi har brug for at bygge oven på den brede og omfattende ekspertise, som vi allerede har, og kanalisere den over i nye roller.

Hvad er de største udfordringer i forhold til opbygning og vedligeholdelse af en så kompetent organisation?

Fremragende lederskab, der er både konsekvent og bæredygtigt over tid, vil sikre Scanias 42.000 ansatte over hele verden de rammer, der er behov for, for at vi kan nå vores mål. Som global virksomhed med afdelinger i mere end 100 lande har vi allerede en varieret arbejdsstyrke. Vores udfordring består i at drage fordel af denne forskelligartethed ved at opbygge teams, der består af personer med forskellige baggrunde med forskellige erfaringer og forskellige vidensgrundlag.

Hvor gode er vi til at drage fordel af den viden og erfaring, vi har til rådighed i vores globale organisation?

Hvert år griber ca. 2.500 medarbejdere muligheden for at skifte job inden for virksomheden. Det er et fantastisk eksempel på, hvordan Scania udnytter den ekspertise, der findes i virksomhedens forskellige afdelinger rundt om i verden. Men det er afgørende, at vi fortsætter med at udvikle os inden for dette område på tværs af hele organisationen og give mulighed for løbende, omfattende intern mobilitet med mulighed for udvikling og nye jobs.