Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Byggeprocessen

Jævnt flow

Skræddersyet til alle faser.

Store bygge- og infrastrukturprojekter er komplicerede opgaver, hvor velfungerende logistik og problemfri leverancer er nøglen til større indtjening.

Scania har udført dybdegående analyser af byggebranchen for at kortlægge de udfordringer, som transportvirksomheder og leverandører står overfor i de forskellige faser af byggeriet.

Derfor kan Scania tilbyde de bedste skræddersyede løsninger til sine kunder. Det er Scanias opfattelse, at alle virksomheder og leverandører til et byggeri spiller vigtige roller for at opnå et jævnt flow i byggeprocessen.

Byggbild_for_korr_20170509

1. UDGRAVNING OG NEDRIVNING

Først skal byggepladsen forberedes til byggeprocessen. Tiplastbiler kører de udgravede materialer væk og leverer de mange nye råmaterialer. Sættevognstrækkere med maskintrailere anvendes ofte til transport af de tunge maskiner til og fra byggepladsen. Man finder også mange maskiner som dumpere, gravemaskiner, gummigeder, stenknusere og generatorsæt, der er udrustet med Scania-motor. Og alle motorer er konstrueret af de samme grundkomponenter fra Scanias modulsystem. Det giver nem og hurtig adgang til reservedele og service. Ved store projekter er det ofte nødvendigt at anlægge midlertidige veje og anden infrastruktur.

2. GRUSGRAV

Mange af de råmaterialer, der anvendes til byggeriet, produceres i stenbrud og grusgrave. Det gælder bl.a. sand, grus, skærver, slagger og genbrugt beton. Her spiller tiplastbiler en vigtig rolle sammen med knækstyrede dumpere, gummigeder, generatorsæt og stenknusere, der alle kan udrustes med Scania-motorer.

3. BETONBLANDEVÆRK

Et betonblandeværk leverer byggematerialer til byggepladsen. Blandt råmaterialerne kan være sand, vand, diverse materialer fra grusgrave, flyveaske, cement eller bitumen. Her kommer tiplastbiler og betonmixere virkelig til deres ret i værdikæden ved at transportere de vigtige materialer fra betonblandeværket til byggepladsen.

4. DEPONERINGSPLADSER

Store infrastrukturprojekter skaber ofte store mængder overskudsmateriale som klipper, sand og knust beton. Disse materialer genbruges ofte og kommer ind i værdikæden igen til andre byggeprojekter via grusgrave og deponeringspladser (se 2.) Der er brug for flere forskellige typer køretøjer på deponeringspladsen. Tiplastbiler transporterer overskudsmaterialerne fra byggepladsen, og bulldozere med Scania-motorer kan anvendes til at genetablere landskabet.

5. FUNDERING</ OG BYGGERI

Det er her, tingene begynder at tage form. Tiplastbiler kommer med de ønskede materialer, tungtrækkere leverer de store maskiner og byggeelementer, skiploaders og kroghejsbiler afhenter byggeaffald på pladsen, mobilkraner med Scania-motorer løfter byggeelementerne på plads, betonmixere leverer flydende beton til pladsen, hvor betonpumper sørger for at pumpe betonen til de ønskede steder, og kompressorer og generatorsæt med Scania-motorer leverer trykluft og strøm. I dette intensive miljø er det kun de byggefirmaer og transportvirksomheder, der formår at skabe et jævnt logistikflow, der får en tilfredsstillende indtjening.

6. OPKOBLING TIL VÆRKSTEDET

Præcise køretøjsdata overføres til transportvirksomhederne via Scania Fleet Management, mens lastbilerne kører rundt i logistikflowet. Disse data anvendes bl.a. til køretøjssporing, planlægning og optimering af vedligeholdelse, opfølgning på chaufførernes præstationer i forhold til fastsatte mål samt andre servicerelaterede formål for lastbil og chauffør. Servicering og reservedelslevering tilrettelægges af Scanias stærke servicenet, der består af ca. 1.700 velplacerede servicepunkter i hele verden, på landevejen af Scania Assistance eller på et midlertidigt Scania-værksted direkte på byggepladsen. Desuden kan Scanias servicetilbud skræddersys til også at omfatte vedligeholdelse og reparation af opbygninger og påhængskøretøjer.