Det ser ud som om, at du er placeret i .
Gå til dit Scania-marked for mere information.
Danmark
Land
Produktionsenheder

Selvkørende lastbiler

Verdens første system i fuld skala med selvkørende lastbilkonvojer

Selvkørende lastbilkonvojer på offentlige veje i Singapore

Scania vil udvikle verdens første system i fuld skala med drift af selvkørende lastbilkonvojer baseret på vores egen avancerede teknologi. Lastbilkonvojerne skal transportere containere på offentlige veje mellem forskellige havneterminaler i Singapore.

selvkørende
selvkørende

Avanceret teknologi

Scania er nået langt med avanceret teknologi til selvkørende køretøjer og lastbilkonvojer. Målet er at etablere lastbilkonvojer på fire enheder, hvoraf de tre vogntog automatisk følger efter det forreste, selvkørende vogntog, samt at automatisere processen med præcis parkering for losning af containerne.

Et fler-årigt projekt for udvikling af bæredygtige transportsystemer

Selvkørende køretøjer og konvojer udgør hjørnestenene i fremtidens bæredygtige transportsystemer. Dette fler-årige projekt er organiseret af Singapores Transportministerium og Singapores havnemyndigheder, (PSA Corporation). Toyota deltager også i dette projekt.

Singapores regering ligger helt i front i ønsket om udvikling af avanceret teknologi til selvkørende køretøjer. Singapore har testet selvkørende personbiler, taxaer, varebiler og busser, og nu er turen kommet til test af selvkørende lastbilkonvojer. Lastbilkonvojer har allerede vist potentiale til markante brændstofbesparelser samt at bidrage til forbedret trafiksikkerhed.

Sammen vil vi vise, hvordan vi kan bidrage til en markant forbedring af produktiviteten i Singapores havn.

Claes Erixon citat

Nyskabende teknologi

Scania ligger helt i front på dette område, som har potentiale til både at redde liv i trafikken og markant reducere miljøbelastningen fra transport.

Claes Erixon

Chef for Scanias Forsknings- og udviklingsafdeling

Mulighed for at øge produktiviteten

Med en vognpark i Singapore på vej mod én million enheder skal initiativet forsøge at løse de stigende transportproblemer og udnyttelse af land; 12 % af Singapores samlede areal er udlagt til veje og transport-infrastruktur. Samtidig oplever landet mangel på chauffører.

Singapore har derfor etableret sig som et levende laboratorium for nye køretøjskoncepter, der skal øge produktiviteten, trafiksikkerheden, udnyttelsen af vejkapaciteten samt bane vej for nye koncepter for mobilitet.

 "Lastbiltransport, som vi kender den i dag, er meget arbejdsintensiv. Vi oplever mangel på lastbilchauffører. På den måde giver den nye teknologi med lastbilkonvojer os mulighed for at forbedre produktiviteten både ved havnedrift og ved lastbiltransport. Det vil også give lastbilchauffører mulighed for at påtage sig mere udfordrende roller som flådeadministratorer og -ledere", siger Pang Kin Keong, Transportminister og formand for "Kommitéen for selvkørende landevejstransport i Singapore" (CARTS).

selvkørende
12 % af Singapores samlede areal anvendes til veje og transport-infrastruktur.

Fra udvikling til landevejstests.

Testkørslerne med lastbilkonvojer vil ske i to faser. Den første fase vil fokusere på udvikling, tests og tilpasning af lastbilkonvoj-teknologien til lokale forhold. Dette vil ske på Scanias og Toyotas udviklingscentre i hhv. Sverige og Japan og bl.a. omfatte udveksling og samordning af informationer fra virksomhedernes hidtidige udviklingsarbejde.

Den anden fase vil omfatte lokale testkørsler og videreudvikling af teknologien i Singapore.

Scania investerer i teknologi til lastbilkonvojer

Scania er for nylig blevet udnævnt til førende partner i det €5,4 mio. store, europæiske forskningsprojekt Companion, der har udviklet systemer til indførelse af ny teknologi for lastbilkonvojer på landevejene.

Scania arbejder i øjeblikket på at forbedre den trådløse kommunikation mellem tunge køretøjer, som vil gøre det muligt på en sikker måde at køre med kortere afstand mellem vogntog i trafikken og dermed reducere luftmodstanden og brændstofforbruget.

I den forbindelse er Scania gået sammen med Ericsson, der er verdensledende inden for kommunikationsteknologi. Ericsson kan bidrage med sin ekspertise i 5G-teknologi samt software og serviceydelser i arbejdet med at skabe nye former for mobilitet.

Map

Lad os tale forretning

Find din nærmeste forhandler

Scania Assistance

Vi er her for at hjælpe - 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Ring til os
+45 33 32 70 44
Find din nærmeste forhandler