Zdá se, že se nacházíte v .

Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.

Zpětný odběr baterií

Každé vozidlo Scania, které dodáme, má v sobě nějakou baterii a nemusí jít rovnou o hybrid nebo elektromobil. Jedná se třeba o klasickou 24V baterii nebo malý akumulátor v klíčku dálkového ovládání naftového tahače.

 

Víme, že tyto baterie nevydrží věčně a jednou přestanou fungovat. Víme ale také, že jsou plné vzácných kovů (zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo), které se dají snadno recyklovat a využít v dalších zařízeních. Kovy jako olovo, kadmium nebo rtuť však zároveň mohou být nebezpečné pro člověka nebo životní prostředí. 

 

Proto je důležité, aby se o vysloužilé baterie postaral někdo, kdo to umí a zajistí, aby všechny vzácné drahé kovy došly svého dalšího použití a přitom nedošlo ke znečištění životního prostředí. V tomto směru jste však důležití i vy, naši zákazníci a uživatelé našich produktů, potřebujeme od vás, abyste nám pomohli baterie správně zrecyklovat. 

 

Baterie nepatří do směsného odpadu, ale měly by se odevzdat na vhodné místo. Ve spolupráci s našimi dodavateli, jsme pro vás připravili několik možností, jak se vysloužilých baterií, případně elektrozařízení co nejjednodušeji zbavit.

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií? 

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny - prodejní a servisní síť Scania
 • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace 800 976 679

 

 

Every single Scania vehicle that we sell has a battery of some sort. It doesn’t have to be a battery electric vehicle or a hybrid. It can be an old-fashioned 24V battery or a small cell in a remote control key of a diesel truck.

 

We know that these batteries will not last forever. But we also know, that after their service is done, they are still full of rare metals (zinc, iron manganese, nickel, cadmium or lead), which could be recycled and used again in different products. But metals such as lead, cadmium or lead could be also dangerous for humans or the environment.

 

It is therefore very important that these batteries are handled by someone who knows how to do it and makes sure, that no environmental damage is done. The other key aspect is you, our customer and end-user of our products, we need your help to recycle the batteries properly.

 

Batteries are not intended to be disposed as general waste, they should be taken back to a proper location. In cooperation with our suppliers, we have prepared a few options for you to easily dispose of old batteries and also other obsolete electrical equipment.   

 

How to get rid of an obsolete appliance or batteries?

 • using the publicly available collection network of the REMA companies designed for take-back, please refer to https://www.rema.cloud/sberna-mista/ 
 • using the publicly available collection network designed for take-back, please refer to https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • you can place an order and get a small collection container for batteries for households, so-called FamilyBox, that you can dispatch using the service re:Balík once it is full
 • you can use the re:Balík service for quantities inferior to 10 kg
 • you can use the BUĎ LÍNÝ  (trans. „BE LAZY“) service for quantities superior to 10 kg
 • you can hand over your equipment in the place of sale - Scania workshops
 • you can consult the available possibilities at our toll-free Clever recycling line at +420 800 976 679