You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Obnovljiva goriva

Najbolja opcija

Elektrifikacija postaje sve važniji alat za postizanje održivijeg transporta, ali ni ona ne može ostvariti potrebnu dekarbonizaciju sama. Održiva biogoriva često predstavljaju efikasno rješenje i po pitanju troškova i po pitanju emisije CO2 – a ponekad su i jedina moguća opcija za neke primjene transporta i neka tržišta. 

Scania razvija i nudi najširi asortiman motora na tržištu koji mogu raditi na alternativna, odnosno nefosilna goriva kao što su biodizel, HVO i ukapljeni ili komprimovani bioplin. Svi naši motori u klasi Euro 5 i 6 mogu raditi na hidrotretirano biljno ulje (HVO), dok skoro sva naša vozila mogu raditi na FAME biodizel. Ovaj asortiman razvijali smo više od 25 godina.

 

U sektoru transporta biogoriva mogu skoro trenutno doprinijeti dekarbonizaciji. Prema nedavnoj studiji Stokholmskog instituta za životnu sredinu, biogoriva su ključna za dekarbonizaciju teškog transporta u sljedećim decenijama, i kod novih voznih parkova i kod onih koji se već koriste.

 

Snabdijevanje bioplinom u sektoru transporta se ubrzano razvija. Za distribuciju se uglavnom koristi postojeća plinska infrastruktura, što olakšava i smanjuje troškove prelaska s prirodnog plina na bioplin. Scania blisko sarađuje s partnerima u energetskom sektoru na poboljšanju dostupnosti bioplina za naše klijente. 

Podaci o smanjenju emisija CO2

Smanjenje emisija CO2 se razlikuje u zavisnosti od kvaliteta goriva, kao i od različitih okruženja i primjena vožnje.
Zato smo vam predstavili interval za smanjenje emisija CO2 i dodali tipičniji slučaj s fusnotom, kako je prikazano u nastavku:
„Smanjenje emisije CO2 u poređenju s dizelom iz perspektive „od bušotine do točka“.“


Kada uopćeno govorimo o različitim alternativama kompanije Scania za motore s unutrašnjim sagorijevanjem na fosilni dizel, koristimo sljedeće podatke: 

 

Biodiesel-FAME:         50–80%, obično 60%

HVO:                              50–90%, obično 83%*

Bioplin (metan):     50–90%, obično 80%*

 

*iz sirovina na bazi otpada

HVO

HVO se može napraviti iz različitih izvora, kao što je otpadno ulje, ulje uljane repice, otpadno ulje za kuhanje ili otpadna životinjska mast. Upotreba ovih izvora energije ima snažan utjecaj na ukupno smanjenje emisije stakleničkih plinova.

 

Stopa smanjenja: uglavnom između 50 i 90%, obično oko 83%.*

 

*Smanjenje emisije CO2 u poređenju s dizelom iz perspektive „od bušotine do točka“. 

Biodizel / FAME

Biodizel: snabdijevanje održivim

biodizelom prvenstveno se koristi za miješanje s dizelom u niskom odnosu ili se može koristiti u 100% čistom obliku.

 

Stopa smanjenja: uglavnom između 50 i 80%, obično oko 60%.*

 

*Smanjenje emisije CO2 u poređenju s dizelom iz perspektive „od bušotine do točka“. 

Biometan

Biometan se može proizvoditi iz niza izvora, a najodrživiji i najekonomičniji način je korištenje lokalnih kanalizacijskih voda ili organskog otpada. Upotreba nekih vrsta otpada, kao što je npr. stajsko đubrivo, potpuno je održivo i kružno rješenje koje bi čak moglo dovesti do smanjenja emisija CO2 većeg od 100%. Bioplin čine iste molekule kao i prirodni plin, ali je bioplin obnovljivo gorivo, a prirodni plin fosilno. Ta dva plina mogu se koristiti paralelno.


Stopa smanjenja: uglavnom između 50 i 90%, obično oko 80%*

 

*Smanjenje emisije CO2 u poređenju s dizelom iz perspektive „od bušotine do točka“. 

Hibrid

Hibrid ima kombinaciju električnog pogona i tradicionalnog motora s unutrašnjim sagorijevanjem. To jako smanjuje potrošnju goriva, što zatim dovodi do manjih emisija CO2. Također smanjuje buku, što hibridnim vozilima daje posebne prednosti poput dopuštenja za rad u gradovima tokom ranog jutra, kasno navečer ili po noći.

Dostave kada je najmanja gužva nude nekoliko prednosti kao što su povećana efikasnost, skraćeno vrijeme vožnje, bolji uslovi za rad vozača, kao i veću iskorištenost vozila.

 

Verzija sa utičnicom vam omogućava da svoj radni dan započnete u električnom režimu, uz potpuno napunjeno vozilo. Dodatno punjenje se također može izvesti za vrijeme trajanja radne smjene vozača, npr. dok je vozilo parkirano zbog utovara ili istovara, ili dok se vozač odmara.

 

Hibrid omogućava uštedu goriva od obično 15–40%, u zavisnosti od specifikacije i načina primjene. Naravno, tako se štedi novac, ali se i smanjuju emisije CO2. Ako se pored toga koristi i gorivo iz obnovljivih izvora, kao što je biodizel/FAME ili HVO, smanjenje emisija CO2 će biti još veće, čak preko 90%* u poređenju s vožnjom na fosilni dizel.

 

*Smanjenje emisije CO2 u poređenju s dizelom iz perspektive „od bušotine do točka“.