You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Usluge na bazi podataka

Pametnije poslovanje

Svaki kamion Scania ima puno pametnih tehnoloških rešenja, napredne senzore i funkciju bežičnog povezivanja. To znači da se danas širom svijeta koristi na stotine hiljada stalno povezanih vozila i motora koji pružaju podatke koji nam, osim što unapređuju naša inženjerska rešenja, pomažu kreirati usluge koje mogu direktno utjecati na vaše poslovanje.

 

To se odnosi na sve – od smanjenja potrošnje goriva do smanjenja trošenja i održavanja, pa sve do automatizacije zamornog administrativnog rada. Bez obzira na to da li imate mješoviti vozni park ili samo kamione Scania. Jednostavno rečeno, koncentrišemo se na podatke da biste se vi mogli koncentrisati na poslovanje.

Usluge na bazi podataka

Dozvolite nam da se mi koncentrišemo na podatke, a vi se možete koncentrisati na cestu. Usluge na bazi podataka dijelimo u tri kategorije kako biste lakše otkrili koje usluge najviše mogu koristiti vašoj organizaciji i poslovanju. 

Najvažniji podaci

Što više znate, više razumijete. Osnovni preduslov za pametno odlučivanje je dostupnost najvažnijih informacija i podataka. Cilj ovih usluga je obezbijediti upravo to. Osnovnu metriku koja vam daje preglede na visokom nivou iz perspektive voznog parka i na bazi vozila, kao i jednostavne funkcije za provjeru, kao što je, na primjer, nužno automatsko integrisanje dnevnih tahografskih podataka sa svakodnevnim radnim procesom. Za one koji koriste sistem za upravljanje voznim parkom trećih lica, možemo osigurati kompletno API povezivanje s podacima o voznom parku kako bi taj sistem lakše prepoznao vozila Scania.

 

Primjeri usluga: Data Access (Pristup podacima), Monitoring Report (Izvještaj o praćenju) i Tachograph services (Usluge tahografa).

Uvid

Da bi se na osnovu informacija napravio uvid, potrebna je određena analiza. Dio toga je nešto što sami možete staviti u kontekst svojeg poslovanja, ali pametni algoritmi koje su izradili stručni inženjeri i logistički stručnjaci kompanije Scania zaista vam mogu pokazati kako da proširite ili unaprijedite poslovanje na osnovi podataka o vozilu i vožnji. Bavimo se transportnom djelatnošću više od sto godina, što nam pomaže da otkrijemo šta je najvažnije sa svakodnevnog i dugoročnog gledišta. Svi podaci predstavljaju se na jednostavan način, što ne ometa, nego poboljšava vaše poslovanje. 

 

Primjer usluga: sistem za upravljanje voznim parkom Scania Fleet Management i aplikacija Fleet.

Akcija

Kada imate pouzdane podatke, mnogo toga možete sami uraditi kako biste efikasnije poslovali. Postoje, međutim, ključni aspekti kod kojih vam možemo pomoći iskoristiti podatke za puno uspješnije poslovanje. Naše znanje i iskustvo ne zasnivaju se samo na stogodišnjem poslovanju u području logistike i transporta, nego i na podacima o vozilima u realnim uslovima tokom više stotina miliona sati vožnje. To nam daje jedinstvenu stručnu perspektivu putem koje vam možemo pomoći poslovati što efikasnije.  Na primjer, čak i ako je riječ o vašim najboljim vozačima, možemo optimizovati način na koji koriste vaša vozila Scania radi maksimalne uštede goriva, manjeg trošenja i rjeđeg održavanja, kao i maksimalnog iskorištavanje poslovnog potencijala svakog vozila kompanije Scania. I kratkoročno i dugoročno. 

 

Primjer usluga: Driver Training (Obuka za vozače).

 

OVDJE PRONAĐITE OPĆE UVJETE ZA PRETPLATU NA SCANIJINE USLUGE VOĐENE PODACIMA

 

Opći uvjeti za usluge vođene podacima (izdanje 2021, Scania BH d.o.o.)

 

Kontaktirajte svog distributera

Javite nam se ako imate bilo kakva pitanja o našim proizvodima uslugama ili drugim aktivnostima u okviru organizacije Scania.

Pozovite nas
Pošaljite nam poruku e-pošte
scania.dealerLocator.dealerpage.emailUsWorkshop
Pogledajte internetsku stranicu ovlaštenog prodavača
RADNO VRIJEME
PRIHVAĆENE KREDITNE KARTICE