You seem to be located in .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Sistem kompanije Scania za prijavljivanje nepravilnosti

Integritet i poštivanje zakona i propisa, kao i načela izloženih u Kodeksu ponašanja kompanije Scania, Kodeksu ponašanja kompanije Scania za dobavljače, Kodeksu kompanije Scania za postupanje i Kodeksu ponašanja kompanije Scania za neovisne distributere predstavljaju glavne prioritete i kamen temeljac naše korporativne kulture. 

Kako bi se ostvarile te vrijednosti i izbjegli ili minimizirali potencijalni rizici uslijed kršenja propisa, ključno je da se potencijalna kršenja propisa koja počine zaposlenici ili vanjski partneri identificiraju u ranoj fazi, razjasne i zaustave te da se po potrebi provedu disciplinske mjere.

 

Kako bi podstaknula kulturu slobodnog iznošenja mišljenja i otkrila potencijalna kršenja propisa, kompanija TRATON GROUP upravlja globalnim neovisnim, nepristrasnim i povjerljivim sistemom za prijavljivanje nepravilnosti kojim se rukovodi u saradnji između Ureda kompanije Scania za korporacijske istrage i Ureda kompanije TRATON za istrage.  Pored Ureda kompanije Scania za korporacijske istrage kao prve kontaktne tačke za zviždače u kompaniji Scania, možete se obratiti i Uredu kompanije TRATON za istrage kao centralnoj kontaktnoj tački za sve robne marke unutar grupe TRATON.

 

Sistem kompanije Scania za prijavljivanje nepravilnosti i procedure za provedbu internih istraga uređeni su Pravilom 20 grupe Scania. Naš sistem za prijavljivanje nepravilnost zasnovan je na temeljnim načelima kao što je zaštita zviždača i osoba koje podržavaju istragu. Poštujemo pravo zviždača na povjerljivost i podržavamo pretpostavku nevinosti i pravičnost u vođenju istraga o svim dotičnim osobama. Informacije primljene putem sistema za prijavljivanje nepravilnosti će biti pregledane pravično, brzo i na osjetljiv način te će se s njima postupati uz najviši nivo povjerljivosti.  Ne poduzimaju se nikakve radnje u svrhu identificiranja anonimnih zviždača. Imamo nultu toleranciju prema odmazdi protiv zviždača. Međutim, svaka prijava iznesena u lošoj vjeri smatrat će se teškim kršenjem propisa.

 

Podršku u istragama pružaju posebno imenovane osobe na funkcijama u odjelima kompanije Scania za upravljanje, procjenu rizika i usklađenost, sigurnost, reviziju, pravne poslove i ljudske resurse i kulturu. Istraga se pokreće tek nakon pažljivog ispitivanja činjenica i opravdane sumnje da su prekršeni propisi. Odjeli kompanije Scania koji rade na slučajevima prijavljivanja nepravilnosti i internim istragama blisko sarađuju s kolegama u Uredu kompanije TRATON za istrage, posebno u vezi s potencijalnim teškim kršenjima propisa.

 

 

Naši kanali za prijavljivanje nepravilnosti

Naš sistem za prijavljivanje nepravilnosti pruža sljedeće kanale za prijavljivanje potencijalnih kršenja koja su počinili zaposlenici ili vanjski partneri kako bi se omogućila brza istraga i odgovarajuća reakcija naše kompanije. Međutim, to ne ograničava zakonski zaštićena prava na kontaktiranje nadležnih organa. 

 

U svakom trenutku i na svim jezicima, interni i eksterni zviždači mogu direktno i povjerljivo prijaviti potencijalna kršenja propisa ili rizike povezane s ljudskim pravima ili obavezama u pogledu zaštite okoliša kolegama u Uredu kompanije Scania za korporacijske istrage ili Uredu kompanije TRATON za istrage:

 

Scania CV AB

Scania Corporate Investigation Office 

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Sweden

E-pošta: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Germany

E-pošta: investigation-office@traton.com

 

 

Relevantni timovi dostupni su za razgovor s vama lično, telefonom ili putem e-pošte.

 

 

 

Zviždači uvijek imaju mogućnost iznijeti svoje zabrinutosti osobama na sljedećim internim funkcijama:

  • Direktno nadređena osoba
  • Relevantna osoba u odjelu za ljude i kulturu/ljudske resurse (lokalno ili centralno)
  • Relevantna osoba u odjelu grupe za internu reviziju
  • Relevantna osoba u odjelu za korporacijsku sigurnost
  • Relevantna osoba u odjelu grupe za usklađenost
  • Lokalno ili regionalno imenovana osoba za kontakt za većinu naših pravnih subjekata sa sjedištem u EU. 

 

Osoba koja primi prijavu će zatim proslijediti informacije osobama koje su posebno imenovane za obrađivanje prijavljivanja nepravilnosti, kako je navedeno u našim internim procedurama.

 

 

 

Zviždači diljem svijeta mogu koristiti alat TRATON Speak up!, koji je dostupan 24 sata dnevno na nekoliko jezika kako bi prijavili nagovještaje potencijalnih kršenja u vezi s „kriminalom bijelih kragni“, kao što su kršenja zakona o korupciji ili protiv monopola, pitanja zaštite podataka te rizici i kršenja u oblasti ljudskih prava i ekoloških obveza ili drugih internih i zakonskih propisa.

 

Zviždači se mogu registrirati za alat Speak up! pod vlastitim imenom i prezimenom ili mogu ostati anonimni. Svi nagovještaji se tretiraju kao povjerljivi. Čak i ako njihov željeni jezik nije ponuđen u kanalu za prijavljivanje, zviždači mogu koristiti bilo koji jezik za podnošenje prijave. Našim portalom za prijavu nepravilnosti upravlja treća strana koja hostira portal na vanjskim, certificiranim serverima (koji se nalaze u Njemačkoj) što zviždačima omogućava da nam šalju nagovještaje na anonimnoj osnovi bez mogućnosti praćenja.

 

Sistem Speak up! je dostupan sa svakog računara na kojem je omogućen internet. Kliknite ovdje.

 

 

 

Kršenja propisa mogu se prijaviti i putem telefonske linije za zviždače koja radi 24 sata dnevno i koju pruža Volkswagen AG. Dežurna linija je dostupna 24 sata dnevno i prima nagovještaje od svih robnih marki grupe Volkswagen – po želji i anonimno. Svi nagovještaji koji se tiču naše kompanije i koji stignu putem dežurne telefonske linije prosljeđuju se direktno Uredu kompanije TRATON za istrage.


Dežurnu liniju za zviždače možete kontaktirati na sljedeće načine:

 

+ 800 444 46300  međunarodni besplatni broj. Ovisno o tome iz koje zemlje zovete, moguće je da međunarodna besplatna telefonska linija neće biti dostupna jer neki operateri telefonske mreže ne podržavaju tu uslugu. Ako je tako, koristite ponuđeni broj koji se naplaćuje ili broj naveden za vašu državu. 

 

+ 49 5361 946300  broj koji se naplaćuje ako vaš lokalni pružalac telefonskih usluga ne podržava besplatnu uslugu. 

 

 

 

Država

 

Besplatni broj

 

Lokalni broj telefona

 

Brazil 0800-5912743 021-23911381
Meksiko 001-800-4610242 0155-71000355
Slovačka 0800-002576 02-33325602
SAD 833-6571574 908-2198092
Južnoafrička Republika 0800-994983 021-1003533
Malezija 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Njemačka 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG je ovlastio dva vanjska advokata (ombudsmena) koji mogu pomoći ili osigurati da se nagovještaji proslijede Uredu kompanije TRATON za istrage – na zahtjev također anonimno.

 

Informacije o ombudsmenima kompanije Volkswagen AG možete pronaći ovdje.

 

 

Kako obrađujemo vašu prijavu?

U našoj kompaniji, zaposlenici, kupci i druge treće strane nagovještaje o mogućim kršenjima propisa mogu prijaviti putem različitih kanala, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem jeziku. Nagovještaje zatim prima Ured kompanije Scania za korporacijske istrage ili Ured kompanije TRATON za istrage koji osiguravaju da se temeljite i odgovarajuće istrage provode na povjerljiv i pravovremen način.

 

Kvalificirane i iskusne kolege u Uredu kompanije Scania za korporacijske istrage ili Uredu kompanije TRATON za istrage temeljito ispituju svaku prijavu o potencijalnom nedoličnom ponašanju i sistematično slijede proces u skladu s važećim pravilima Grupe. Prvo će zviždači dobiti potvrdu prijema od Ureda kompanije Scania za korporacijske istrage ili Ureda kompanije TRATON za istrage, koji će zatim procijeniti vašu prijavu u smislu potencijalnih pravnih rizika. To obuhvata razjašnjavanje pitanja o prijavljenoj stvari i prikupljanje dostupnih činjenica, posebno od zviždača. Ako ta početna procjena pokaže da ima razloga da se posumnja da je došlo do teškog kršenja propisa, posebna istražna jedinica kompanije Scania će započeti istragu. Nakon toga će Ured kompanije TRATON za istrage pravno ocijeniti rezultate istrage i preporučit će se odgovarajuće mjere. Ako nagovještaj ukazuje na manje teško kršenje propisa, slučaj se može predati odgovarajućem tijelu unutar kompanije Scania kako bi ga ona sama istražila i procijenila, ali uz mogućnost dobivanja smjernica od Ureda kompanije Scania za korporacijske istrage. Zviždači ili uključeni zaposlenici uvijek mogu kontaktirati Ured kompanije Scania za korporacijske istrage ili Ured kompanije TRATON za istrage i raspitati se o statusu i ishodu postupka. Ishod će se također podijeliti u mjeri u kojoj je to zakonski moguće imajući na umu načelo nužnosti. Međutim, vrijeme obrade varira ovisno o predmetu postupka. 

 

Potencijalna kršenja Kodeksa ponašanja kompanije Scania za dobavljače i Kodeksa ponašanja kompanije Scania za neovisne distributere koja počine dobavljači i druge treće strane, uključujući rizike i kršenja u domenu poštivanja ljudskih prava i ekoloških obaveza, također se mogu prijaviti Uredu kompanije Scania za korporacijske istrage ili Uredu kompanije TRATON za istrage. Ured kompanije Scania za korporacijske istrage ili Ured kompanije TRATON za istrage obavijestit će odgovorne odjele, koji će u skladu s tim obraditi prijavljeni predmet. To posebno uključuje poduzimanje potrebnih mjera za minimiziranje ili okončavanje kršenja i/ili rizika.

 

 

Više informacija o Poslovniku o žalbenom postupku GRUPE TRATON potražite ovdje. Pored toga, Scania je objavila Politiku poštivanja ljudskih prava s opisom očekivanja od organizacije i dobavljača da štite i poštuju ljudska prava.

 

 

Zaštita podataka za zviždače

Scania prikuplja i obrađuje lične podatke koje nam dostavite u svrhu procjenjivanja i obrađivanja vašeg prijavljenog nagovještaja. Dodatne informacije o zaštiti podataka i pravima koja imate možete pronaći ovdje

Imate li pitanja ili povratnih informacija u vezi s našim proizvodima ili uslugama?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili upita u vezi s našim proizvodima ili vašim vozilom, povratnih informacija ili pritužbi na usluge koje pružamo mi ili naši poslovni partneri (kao što su saloni automobila ili radionice), obratite se našim centrima za brigu o kupcima. 

Imate li dodatnih pitanja?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga za poboljšanje u vezi sa sistemom prijavljivanja nepravilnosti, uvijek možete kontaktirati Ured kompanije Scania za korporacijske istrage. Možete nas kontaktirati na whistleblower@scania.com