Diversiteit en inclusie

Bij Scania vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig, gehoord en gezien voelt op de werkvloer. En dat elke medewerker zich kan ontwikkelen: jong of oud, fulltimer of parttimer, met of zonder beperking en ongeacht afkomst, geslacht, huidskleur, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of geloof. We zijn ervan overtuigd dat diverse teams beter presteren en medewerkers meer gelijke kansen geven.

Onze aanpak
Jaarlijks worden er vanuit Scania wereldwijd doelen gesteld om diversiteit en inclusie te verbeteren. Een belangrijk aandachtspunt bij Scania Production & Logistics is meer vrouwen in de techniek. Wij willen jaarlijks meer vrouwen aannemen en focussen ons op meer vrouwen op leidinggevende posities. De afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gezet op het gebied van diversiteit en inclusie in bredere zin. Zo bieden wij kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, flexibele werktijden in productie en logistiek en er zijn meer dan 10 vertrouwenspersonen aangesteld. Een speciale werkgroep waarborgt dat het thema jaarrond op de agenda staat.   


Trainingen
Alle (nieuwe) leidinggevenden bij Scania volgen verplichte trainingen, zoals Inclusief Leiderschap en Skill Capture. Hierin leren zij hoe zij de krachten en talenten van hun medewerkers kunnen benutten. Training en communicatie spelen een grote rol bij de bewustwording en het gedrag van medewerkers. Als aanvulling daarop organiseren wij workshops sociale veiligheid voor medewerkers.

 

Samenwerkingsverband Diversiteit in bedrijf 

In 2021 is Scania aangesloten bij de charter Diversiteit in bedrijf van de SER. Hiermee vergroten we onze kennis en delen we ervaringen met andere grote bedrijven werkzaam in verschillende branches.


Evenementen
Om te laten zien dat Scania een inclusieve werkgever is, hebben we een regenboog zebrapad op ons terrein en kiezen wij jaarlijks een aantal evenementen waar wij aan deelnemen. Zo organiseren wij jaarlijks een Girlsday om meisjes te enthousiasmeren voor techniek en vieren we tijdens het Zwolle Pride festival dat je mag zijn wie je bent.