Scania Logistics op weg naar halvering CO2-emissie van transport over land

Als logistieke dienstverlener is Scania Logistics Netherlands de onmisbare schakel tussen de vele leveranciers van Scania wereldwijd en de assemblagefabrieken in Europa. Al dat transport gaat onlosmakelijk gepaard met de uitstoot van CO2. Hoe kijkt Scania Logistics daar zelf tegenaan? En wat doet het bedrijf eraan om die uitstoot te reduceren? 

 

“Scania heeft zichzelf als doel gesteld om de CO2-emissie per getransporteerde ton van transport over land in 2025 te halveren ten opzichte van 2016. Hiervoor werken we nauw samen met onze collega’s in Zweden.,” aldus Nick Prins, Material Supply Engineer bij Scania Logistics Netherlands.  

 

Een ambitieuze doelstelling, waarbij Scania Logistics ook de samenwerking zoekt met haar logistieke partners. “Bij de selectie van onze vervoerders is duurzaamheid een belangrijk aspect. Wij vinden alleen geschikte partners in vervoerders die kunnen bijdragen aan het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

 

Overstap van weg naar water en rails

Het transport van Scania Logistics Netherlands bestaat grofweg uit drie stromen:

  • Onderdelen van leveranciers naar de Europese fabrieken.

  • Componenten die tussen de eigen locaties getransporteerd worden, bijvoorbeeld van de motorfabriek van Scania in Zweden naar de Europese assemblagefabrieken.

  • Distributie van empty packaging terug naar leveranciers. 

 

Nick: “In de afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gemaakt om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo werken we continu aan het verhogen van onze vulgraad, waardoor we het aantal transporten terugdringen. Daarnaast maken we steeds meer gebruik van treinoplossingen. Hierbij brengen we de vrachten naar een dichtbij gelegen treinterminal. Daar worden de trailers op de trein gezet, die de vrachten naar het land van bestemming brengt. Alleen voor het laatste stukje zetten we dan weer trucks in om bij de eindbestemming te komen. Hiermee kunnen we vele kilometers over de weg vervangen door 1 treinrit, wat veel CO2-uitstoot bespaart. Bijkomend voordeel is dat we op deze manier veel minder personele capaciteit van onze vervoerders vragen.” 

 

Ook transport over water wordt de laatste jaren meer ingezet. Vooral voor transporten tussen Zweden enerzijds en Duitsland en Polen anderzijds. Wegtransport zou normaal gesproken via Denemarken gaan, wat een enorme omweg is. Al deze kilometers voorkomt Logistics door gebruik te maken van veerboten. 

 

Wegtransport verduurzamen

Een derde manier waarop Scania Logistics Netherlands de CO2-uitstoot terugdringt, is door bestaand wegtransport te verduurzamen. “We maken steeds meer gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals biogas en HVO. Hierbij zijn we wel afhankelijk van de beschikbaarheid van deze brandstoffen. In de Scandinavische landen zijn alternatieve brandstoffen goed verkrijgbaar en daarmee een zeer goed alternatief voor wegtransport op fossiele brandstof,” aldus Nick.

 

De route naar 2025

Met het inzetten van deze alternatieve vormen van transport, heeft Logistics al een mooie stap gemaakt qua CO2-reductie. Gaat het bedrijf daarmee de doelstelling van 2025 halen? “Voor de komende jaren houden we ook de ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie scherp in de gaten. Daarbij vormt het beschikbare laadnetwerk een essentieel aspect. Ook draaien we momenteel een pilot in Tsjechië waarbij we spelen met onze vaste ophaaldagen en -hoeveelheden bij leveranciers. Zo kijken we of we frequente, kleine vrachten kunnen vervangen door minder frequente, volle vrachten. Met al deze mogelijkheden ben ik ervan overtuigd dat we de halvering van de CO2-uitstoot in 2025 gaan halen!”