Klimaatdag 2023

Jaarlijks organiseert Scania, aansluitend op Global Earth Day op 22 april, een wereldwijde klimaatdag. Het doel van deze dag is om het bewustzijn over duurzaamheid en klimaatverandering onder medewerkers te vergroten en hen aan te zetten tot actie.

“Klimaatdag vertegenwoordigt wat de kern is van Scania. Ons doel is om de verschuiving naar duurzaam vervoer te stimuleren en onze medewerkers spelen hierbij een grote rol. Elke medewerker, ongeacht zijn of haar functie, maakt deel uit van de oplossing”, zegt Camilla Dewoon, Hoofd Communicatie en Duurzaamheid bij Scania Global.

Groepsactiviteit: duurzaamheid en CO2-reductiedoelen
Managers en leidinggevenden hebben in de periode van 24 april t/m 5 mei een groepsactiviteit van 30 minuten georganiseerd voor hun team. De focus van de activiteit was tweeledig. In de eerste plaats stond duurzaamheid in het algemeen centraal en daarna werd stilgestaan bij Scania’s CO2-reductiedoelen en de mogelijkheid van medewerkers om deze doelen te bereiken.