Koordynator Planowania Produkcji

Scania Production Słupsk S.A.

Scania jest jednym z najstarszych producentów pojazdów mechanicznych w świecie. Tradycją sięga roku 1891, jest firmą międzynarodową i jedną z czterech największych w świecie w produkcji i dostarczaniu ciężkich pojazdów samochodowych.

Koordynator Planowania Produkcji

Miejsce pracy: Słupsk

Region: pomorskie

 

Zakres obowiązków:

 • raportowanie KPI na różne poziomy w organizacji Scania (postęp produkcji i dostaw)

 • administracja systemami używanymi w dziale planowania produkcji

 • planowanie produkcji i dostaw zgodnie z aktualnymi zasadami

 • kontakt z jednostkami biznesowymi Scania w Europie

 • udział w procesie wprowadzania zmian w specyfikacjach

 • aktualizowanie specyfikacji w systemach do tego dedykowanych

 • udział w różnych projektach związanych z produkcją podwozi/autobusów

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość procesu zamówień i dostawy

 • wiedza na temat procesu logistycznego

 • wiedza z zakresu systemów ERP

 • znajomość Microsoft Excel

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

 • komunikatywność i asertywność

 • umiejętności negocjacyjne i umiejętność podejmowania decyzji

 • skrupulatne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków

 • umiejętność pracy pod presją czasu

 • poczucie odpowiedzialności i umiejętność planowania pracy

 • chęć i ciekawość do poznawania nowych systemów i procesów

 • podstawowa wiedza na temat procesu ECO i specyfikacji autobusu

   

   

Dajemy Tobie szansę na:

 • stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie

 • pracę w kreatywnych zespołach

 • różnorodność wykonywania zadań

 • niezależną organizację pracy

 • udział w projektach na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym

 • rozwój umiejętności zawodowych i ciągłe podnoszenie kwalifikacji

 • dobrą atmosferę w pracy, w której dbamy o wzajemne zaufanie, szacunek i wsparcie

 • codzienny kontakt z językiem obcym

 • planowanie i rozwój kariery

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres:

Scania Production Słupsk S.A.

ul. Grunwaldzka 12, 76-200 Słupsk 

lub e-mail: rekrutacja.skp@scania.com

Wymagane dokumenty: CV

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych jest Scania Production Słupsk S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Grunwaldzka 12. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).